Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 1. juuli 2013 - Strasbourg

14. Tööplaan
CRE

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja 2013. aasta juuli täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 514.511/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 140):

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

Parlamendi president tegi ettepaneku tuua teisipäeva päevakorras olev Dagmar Roth-Behrendti (A7-0156/2012) ELi ametnike personalieeskirju ning liidu muude teenistujate teenistustingimusi käsitleva raporti hääletus ettepoole (lõpliku päevakorra projekti punkt 150).

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

°
° ° °

Fraktsioon PPE soovis päevakorda lisada nõukogu ja komisjoni avaldused olukorra kohta Bulgaarias (ilma resolutsiooni ettepanekute esitamiseta).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, kes põhjendas taotlust, Mariya Gabriel, kes seda toetas, ja Hannes Swoboda, kes oli selle vastu, et arutelu lisatakse päevakorda enne, kui LIBE komisjonil on olnud aega korraldada kavandatud kuulamised.

Parlament kiitis fraktsiooni PPE taotluse heaks.

Kolmapäev

Fraktsioonid S&D ja ALDE taotlesid päevakorda komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse lisamist olukorra kohta Egiptuses, millele järgnevad fraktsioonide sõnavõtud (kui taotlus heaks kiidetakse, lükatakse Gilles Pargneaux' tõsiseid piiriüleseid terviseohte käsitleva raporti (A7-0337/2012) arutelu edasi teisipäeva õhtule).

Sõna võttis Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes toetas taotlust ja soovitas, et arutelu lõpus esitataks resolutsiooni ettepanekud.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Arutelu Gilles Pargneaux' raporti üle lükati edasi teisipäeva õhtule.

°
° ° °

Sõna võttis Guy Verhofstadt, kes soovis, et komisjoni president José Manuel Barroso viibiks arutelul teemal „USA NSA järelevalveprogrammid, järelevalveorganid eri liikmesriikides ja mõju ELi kodanike eraelule” (lõpliku päevakorra projekti punkt 138) (president lubas selle taotuse edastada).

Sõna võttis Nikolaos Chountis, kes taotles, et arutelu järel Kreeka riikliku ringhäälinguettevõtte sulgemise teemal (lõpliku päevakorra projekti punkt 144) esitataks resolutsiooni ettepanekud (president vastas, et ükski fraktsioon ei ole sellesisulist taotlust esitanud).

Sõna võttis Matthias Groote, kes esitas küsimuse huvirühmade sissepääsu kohta parlamendi hoonetesse (president vastas, et küsimust uuritakse).

Sõna võttis Cristian Dan Preda, kes tuli tagasi otsuse juurde esitada olukorda Egiptuses käsitleva arutelu lõpus resolutsiooni ettepanekud ja teatas, et resolutsiooni ettepanekute esitamine on ette nähtud juba arutelu raames kodanikuühiskonna olukorra teemal Egiptuses, mis on kavandatud neljapäeva pärastlõunale (lõpliku päevakorra projekti punkt 148), Daniel Cohn-Bendit toetas vastuvõetud otsust (president tuletas Cristian Dan Predale meelde, et päevakord on vastu võetud), Cristian Dan Preda taotles, et parlament otsustaks, kas oleks võimalik neljapäeval hääletada veel teise Egiptuse teemalise resolutsiooni üle (president soovitas tal esitada oma taotluse järgmise päeva istungi avamisel), ja Daniel Cohn-Bendit.

Neljapäev

Muudatusteta.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika