Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2013 m. liepos 1 d. - Strasbūras

14. Darbų programa
CRE

Kitas darbotvarkės punktas – darbų programa.

Buvo išdalytas galutinis 2013 m. liepos mėn. plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 514.511/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnis):

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

Pirmininkas pasiūlė paankstinti balsavimą dėl Dagmar Roth-Behrendt (A7-0156/2012) pranešimo dėl ES pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų ir perkelti jį į antradienį (darbotvarkės projekto 150 punktas).

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui.

°
° ° °

PPE frakcijos prašymas į darbotvarkę įtraukti Tarybos ir Komisijos pareiškimą dėl padėties Bulgarijoje (pasiūlymai dėl rezoliucijų nebus teikiami)

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu pagrindė minėtąjį prašymą, Mariya Gabriel parėmė prašymą ir Hannes Swoboda nepritarė prašymui į darbotvarkę įtraukti šias diskusijas, kol LIBE komitetas nesurengė numatytų klausymų.

Parlamentas patenkino PPE frakcijos prašymą.

Trečiadienis

S&D ir ALDE frakcijų prašymas į darbotvarkę įtraukti Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą dėl padėties Egipte, po kurio žodis būtų suteiktas frakcijoms (jei prašymas būtų patenkintas, diskusijos dėl Gilles Pargneaux pranešimo (A7-0337/2012) dėl didelių tarpvalstybinių grėsmių sveikatai būtų paankstintos ir perkeltos į rytojaus vakarą).

Kalbėjo: Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu parėmė prašymą ir pasiūlė diskusijų pabaigoje pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos.

Parlamentas patenkino šį prašymą.

Diskusijos dėl Gilles Pargneaux pranešimo paankstintos ir perkeltos į antradienio vakarą.

°
° ° °

Kalbėjo Guy Verhofstadt paprašė, kad Komisijos Pirmininkas José Manuel Barroso dalyvautų diskusijose tema „JAV Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) sekimo programa, sekimą vykdančios tarnybos įvairiose valstybėse narėse ir poveikis ES piliečių privatumui“ (darbotvarkės projekto 138 punktas) (Pirmininkas atsakė, kad perduos šį prašymą).

Kalbėjo: Nikolaos Chountis paprašė, kad diskusijų dėl Graikijos nacionalinio transliuotojo uždarymo (darbotvarkės projekto 144 punktas) pabaigoje būtų pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų (Pirmininkas atsakė, kad nė viena frakcija tokio prašymo nepateikė).

Kalbėjo Matthias Groote iškėlė klausimą dėl interesų grupių patekimo į Parlamento pastatus (Pirmininkas atsakė, kad šis klausimas bus išnagrinėtas).

Kalbėjo: Cristian Dan Preda (sugrįžo prie sprendimo diskusijų dėl padėties Egipte pabaigoje pateikti pasiūlymus dėl rezoliucijų ir įspėjo, kad teikti pasiūlymus dėl rezoliucijų jau numatyta po diskusijų dėl pilietinės visuomenės Egipte, kurios vyks ketvirtadienio popietę (darbotvarkės projekto 148 punktas)), Daniel Cohn-Bendit (pagrindė ką tik priimtą sprendimą) (Pirmininkas priminė Cristian Dan Preda, kad darbotvarkė jau patvirtinta), Cristian Dan Preda (paprašė, kad Parlamentas išreikštų savo nuomonę dėl galimybės balsuoti dėl antros rezoliucijos apie Egiptą ketvirtadienį) (Pirmininkas pasiūlė pateikė savo prašymą rytdienos posėdžio pradžioje) ir Daniel Cohn-Bendit.

Ketvirtadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.

Teisinė informacija - Privatumo politika