Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2013. gada 1. jūlijs - Strasbūra

14. Darba kārtība
CRE

Nākamais punkts bija darba kārtības noteikšana.

Bija izdalīts 2013. gada jūlija plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 514.511/PDOJ), kurā bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 140. pants).

Pirmdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Otrdiena

Sēdes vadītājs ierosināja pārcelt uz otrdienu balsojumu par Dagmar Roth-Behrendt ziņojumu (A7-0156/2012) par Civildienesta noteikumiem un Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (GDKP 150. punkts).

Parlaments izteica piekrišanu šim priekšlikumam.

°
° ° °

PPE grupa pieprasīja iekļaut darba kārtībā Padomes un Komisijas paziņojumu par stāvokli Bulgārijā (bez rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanas).

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu, Mariya Gabriel, kas viņu atbalstīja, un Hannes Swoboda, kurš iebilda pret šo debašu iekļaušanu darba kārtībā, pirms LIBE komitejai ir bijusi iespēja sarīkot plānotās uzklausīšanas.

Parlaments apstiprināja PPE grupas pieprasījumu.

Trešdiena

S&D grupa un ALDE grupa pieprasīja iekļaut darba kārtībā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstā pārstāves paziņojumu par stāvokli Ēģiptē, kam sekotu viena politisko grupu uzstāšanās kārta (šī pieprasījuma apstiprināšanas gadījumā debates par Gilles Pargneaux ziņojumu (A7-0337/2012) par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem tiktu pārceltas uz otrdienas vakaru).

Uzstājās Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, atbalstot šo pieprasījumu un ierosinot debates noslēgt ar rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanu.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Debates par Gilles Pargneaux ziņojumu tika pārceltas uz otrdienas vakaru.

°
° ° °

Uzstājās Guy Verhofstadt, pieprasot, lai Komisijas priekšsēdētājs José Manuel Barroso būtu klāt debatēs par ASV NSA īstenoto novērošanas programmu, dažādu dalībvalstu izlūkdienestiem un ietekmi uz ES pilsoņu privātumu (GDKP 138. punkts) (sēdes vadītājs viņam atbildēja, ka šo pieprasījumu nodos tālāk).

Uzstājās Nikolaos Chountis, pieprasot, lai debates par Grieķijas sabiedriskās raidorganizācijas slēgšanu (GDKP 144. punkts) tiktu noslēgtas ar rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanu (sēdes vadītājs viņam atbildēja, ka politiskās grupas šajā jomā nav iesniegušas nevienu pieprasījumu).

Uzstājās Matthias Groote, izvirzot jautājumu par interešu grupu piekļuvi Parlamenta ēkām (sēdes vadītājs viņam atbildēja, ka šis jautājums tiks izskatīts).

Uzstājās Cristian Dan Preda, kurš atgriezās pie lēmuma debates par stāvokli Ēģiptē noslēgt ar rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanu un norādīja, ka rezolūcijas priekšlikumu iesniegšana jau ir paredzēta saistībā ar ceturtdien pēcpusdienā paredzētajām debatēm par pilsoniskās sabiedrības situāciju Ēģiptē (GDKP 148. punkts), Daniel Cohn-Bendit, kurš atbalstīja tikko pieņemto lēmumu (sēdes vadītājs atgādināja Cristian Dan Preda, ka darba kārtība jau ir noteikta), Cristian Dan Preda, kurš pieprasīja, lai Parlaments paustu viedokli par iespēju ceturtdien balsot par otru rezolūciju par Ēģipti (sēdes vadītājs ierosināja, lai viņš savu pieprasījumu iesniedz nākamās dienas sēdes sākumā), un Daniel Cohn-Bendit.

Ceturtdiena

Grozījumi nav ierosināti.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība tika noteikta.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika