Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0062(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0394/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0394/2012

Συζήτηση :

PV 01/07/2013 - 15
CRE 01/07/2013 - 15

Ψηφοφορία :

PV 02/07/2013 - 9.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0294

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο

15. Έλεγχος από το κράτος λιμένα ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα [COM(2012)0129 – C7-0081/2012 - 2012/0062(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Brian Simpson (A7-0394/2012)

Ο Brian Simpson παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Γεώργιος Κουμουτσάκος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Keith Taylor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Γεώργιος Τούσσας, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Jacky Hénin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jan Kozłowski, Σπύρος Δανέλλης, Ana Miranda και Mojca Kleva Kekuš.

Παρεμβαίνουν οι Siim Kallas και Brian Simpson.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.7.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου