Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0185(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0199/2013

Forhandlinger :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Afstemninger :

PV 02/07/2013 - 9.8
CRE 02/07/2013 - 9.8
PV 11/03/2014 - 9.16
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0295
P7_TA(2014)0195

Protokol
Mandag den 1. juli 2013 - Strasbourg

16. Registreringsdokumenter for motorkøretøjer ***I - Syn af erhvervskøretøjer ***I - Teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer [COM(2012)0381 - C7-0187/2012- 2012/0185(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område, og om ophævelse af direktiv 2000/30/EF [COM(2012)0382 - C7-0188/2012- 2012/0186(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF [COM(2012)0380 - C7-0186/2012- 2012/0184(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

Werner Kuhn, Olga Sehnalová og Vilja Savisaar-Toomast forelagde betænkningerne.

Siim Kallas (næstformand i Kommissionen) tog ordet .

Talere: Markus Ferber for PPE-Gruppen, Saïd El Khadraoui for S&D-Gruppen, Phil Bennion for ALDE-Gruppen, Isabelle Durant for Verts/ALE-Gruppen, Philip Bradbourn for ECR-Gruppen, Jacky Hénin for GUE/NGL-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Patricia van der Kammen, løsgænger, Petri Sarvamaa, Inés Ayala Sender, Gesine Meissner, Anna Rosbach, Mike Nattrass, Bruno Gollnisch, Mathieu Grosch, Franco Frigo og Jacqueline Foster.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Talere: Jean-Pierre Audy og Ismail Ertug.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Antonio Cancian, Janusz Władysław Zemke, Dieter-Lebrecht Koch, Monika Flašíková Beňová, Jaromír Kohlíček, Oldřich Vlasák, Andreas Mölzer og Michel Dantin.

Talere: Derek Roland Clark, Siim Kallas, Werner Kuhn, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter Jahr, Olga Sehnalová og Vilja Savisaar-Toomast.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.8 i protokollen af 2.7.2013, punkt 9.9 i protokollen af 2.7.2013 og punkt 9.10 i protokollen af 2.7.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik