Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0185(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0199/2013

Arutelud :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Hääletused :

PV 02/07/2013 - 9.8
CRE 02/07/2013 - 9.8
PV 11/03/2014 - 9.16
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0295
P7_TA(2014)0195

Protokoll
Esmaspäev, 1. juuli 2013 - Strasbourg

16. Sõidukite registreerimisdokumendid ***I - Tarbesõidukite tehnokontroll ***I - Mootorsõidukite ja nende haagiste korraline tehnoülevaatus ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 1999/37/EÜ sõidukite registreerimisdokumentide kohta [COM(2012)0381 - C7-0187/2012- 2012/0185(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse liidus liiklevate tarbesõidukite tehnokontrolli ja -ülevaatust ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/30/EÜ [COM(2012)0382 - C7-0188/2012- 2012/0186(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ [COM(2012)0380 - C7-0186/2012- 2012/0184(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

Werner Kuhn, Olga Sehnalová ja Vilja Savisaar-Toomast tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Markus Ferber fraktsiooni PPE nimel, Saïd El Khadraoui fraktsiooni S&D nimel, Phil Bennion fraktsiooni ALDE nimel, Isabelle Durant fraktsiooni Verts/ALE nimel, Philip Bradbourn fraktsiooni ECR nimel, Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Patricia van der Kammen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Petri Sarvamaa, Inés Ayala Sender, Gesine Meissner, Anna Rosbach, Mike Nattrass, Bruno Gollnisch, Mathieu Grosch, Franco Frigo ja Jacqueline Foster.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võtsid Jean-Pierre Audy ja Ismail Ertug.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Antonio Cancian, Janusz Władysław Zemke, Dieter-Lebrecht Koch, Monika Flašíková Beňová, Jaromír Kohlíček, Oldřich Vlasák, Andreas Mölzer ja Michel Dantin.

Sõna võtsid Derek Roland Clark, Siim Kallas, Werner Kuhn, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter Jahr, Olga Sehnalová ja Vilja Savisaar-Toomast.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 2.7.2013 protokolli punkt 9.8, 2.7.2013 protokolli punkt 9.9 ja 2.7.2013 protokolli punkt 9.10.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika