Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0185(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0199/2013

Keskustelut :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Äänestykset :

PV 02/07/2013 - 9.8
CRE 02/07/2013 - 9.8
PV 11/03/2014 - 9.16
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0295
P7_TA(2014)0195

Pöytäkirja
Maanantai 1. heinäkuuta 2013 - Strasbourg

16. Ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjat ***I - Hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevat tarkastukset ***I - Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiset katsastukset ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvoston direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta [COM(2012)0381 - C7-0187/2012- 2012/0185(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionissa liikennöivien hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevista teknisistä tienvarsitarkastuksista ja direktiivin 2000/30/EY kumoamisesta [COM(2012)0382 - C7-0188/2012- 2012/0186(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta [COM(2012)0380 - C7-0186/2012- 2012/0184(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

Werner Kuhn, Olga Sehnalová ja Vilja Savisaar-Toomast esittelivät mietinnöt.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui S&D-ryhmän puolesta, Phil Bennion ALDE-ryhmän puolesta, Isabelle Durant Verts/ALE-ryhmän puolesta, Philip Bradbourn ECR-ryhmän puolesta, Jacky Hénin GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Patricia van der Kammen, Petri Sarvamaa, Inés Ayala Sender, Gesine Meissner, Anna Rosbach, Mike Nattrass, Bruno Gollnisch, Mathieu Grosch, Franco Frigo ja Jacqueline Foster.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Puheenvuorot: Jean-Pierre Audy ja Ismail Ertug.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Antonio Cancian, Janusz Władysław Zemke, Dieter-Lebrecht Koch, Monika Flašíková Beňová, Jaromír Kohlíček, Oldřich Vlasák, Andreas Mölzer ja Michel Dantin.

Puheenvuorot: Derek Roland Clark, Siim Kallas, Werner Kuhn, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter Jahr, Olga Sehnalová ja Vilja Savisaar-Toomast.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.7.2013, kohta 9.8, istunnon pöytäkirja 2.7.2013, kohta 9.9 ja istunnon pöytäkirja 2.7.2013, kohta 9.10.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö