Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0185(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0199/2013

Debatter :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Omröstningar :

PV 02/07/2013 - 9.8
CRE 02/07/2013 - 9.8
PV 11/03/2014 - 9.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0295
P7_TA(2014)0195

Protokoll
Måndagen den 1 juli 2013 - Strasbourg

16. Registreringsbevis för fordon ***I - Vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen ***I - Periodisk trafiksäkerhetsprovning av motorfordon och släpvagnar ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon [COM(2012)0381 - C7-0187/2012- 2012/0185(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG [COM(2012)0382 - C7-0188/2012- 2012/0186(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG [COM(2012)0380 - C7-0186/2012- 2012/0184(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

Werner Kuhn, Olga Sehnalová och Vilja Savisaar-Toomast redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Siim Kallas (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Markus Ferber för PPE-gruppen, Saïd El Khadraoui för S&D-gruppen, Phil Bennion för ALDE-gruppen, Isabelle Durant för Verts/ALE-gruppen, Philip Bradbourn för ECR-gruppen, Jacky Hénin för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Patricia van der Kammen, grupplös, Petri Sarvamaa, Inés Ayala Sender, Gesine Meissner, Anna Rosbach, Mike Nattrass, Bruno Gollnisch, Mathieu Grosch, Franco Frigo och Jacqueline Foster.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Jean-Pierre Audy och Ismail Ertug.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Antonio Cancian, Janusz Władysław Zemke, Dieter-Lebrecht Koch, Monika Flašíková Beňová, Jaromír Kohlíček, Oldřich Vlasák, Andreas Mölzer och Michel Dantin.

Talare: Derek Roland Clark, Siim Kallas, Werner Kuhn, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter Jahr, Olga Sehnalová och Vilja Savisaar-Toomast.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 2.7.2013, punkt 9.9 i protokollet av den 2.7.2013 och punkt 9.10 i protokollet av den 2.7.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy