Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2670(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-000061/2013 (B7-0211/2013)

Forhandlinger :

PV 01/07/2013 - 17
CRE 01/07/2013 - 17

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Mandag den 1. juli 2013 - Strasbourg

17. Trafiksikkerhed (forhandling)
CRE

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000061/2013) af Brian Simpson, for Transport- og Turismeudvalget, til Kommissionen: Trafiksikkerhed 2011-2020 - den første milepæl på vej mod en kvæstelsesstrategi (2013/2670(RSP)) (B7-0211/2013)

Brian Simpson begrundede spørgsmålet og besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Fiona Hall.

Siim Kallas (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Mathieu Grosch for PPE-Gruppen, Olga Sehnalová for S&D-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Isabelle Durant for Verts/ALE-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gesine Meissner, Antonio Cancian, Michael Cramer og Georgios Koumoutsakos.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Spyros Danellis og Phil Bennion.

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati og João Ferreira.

Siim Kallas tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Brian Simpson, for Transport- og Turismeudvalget, om trafiksikkerhed 2011–2020 – den første milepæl på vej mod en strategi for at undgå kvæstelser (2013/2670(RSP)) (B7-0318/2013).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 3.7.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik