Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2670(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000061/2013 (B7-0211/2013)

Keskustelut :

PV 01/07/2013 - 17
CRE 01/07/2013 - 17

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Maanantai 1. heinäkuuta 2013 - Strasbourg

17. Liikenneturvallisuus (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullisesti vastattava kysymys (O-000061/2013) Brian Simpson liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta komissiolle: Liikenneturvallisuus 2011-2020 - ensimmäinen välitavoite kohti vahinkostrategiaa (2013/2670(RSP)) (B7-0211/2013)

Brian Simpson esitteli kysymyksen ja vastasi kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Fiona Hall.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Mathieu Grosch PPE-ryhmän puolesta, Olga Sehnalová S&D-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Isabelle Durant Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gesine Meissner, Antonio Cancian, Michael Cramer ja Georgios Koumoutsakos.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Spyros Danellis ja Phil Bennion.

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati ja João Ferreira.

Siim Kallas käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Brian Simpson liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta liikenneturvallisuudesta 2011–2020 – ensimmäinen välitavoite kohti vahinkostrategiaa (2013/2670(RSP)) (B7-0318/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.7.2013, kohta 8.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö