Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2670(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000061/2013 (B7-0211/2013)

Debatter :

PV 01/07/2013 - 17
CRE 01/07/2013 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Måndagen den 1 juli 2013 - Strasbourg

17. Trafiksäkerhet (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000061/2013) från Brian Simpson, för utskottet för transport och turism, till kommissionen: Trafiksäkerhet 2011-2020 - de första milstolparna i arbetet för en skadestrategi (2013/2670(RSP)) (B7-0211/2013)

Brian Simpson utvecklade frågan och besvarade en fråga ("blått kort") från Fiona Hall.

Siim Kallas (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Mathieu Grosch för PPE-gruppen, Olga Sehnalová för S&D-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Isabelle Durant för Verts/ALE-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gesine Meissner, Antonio Cancian, Michael Cramer och Georgios Koumoutsakos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Spyros Danellis och Phil Bennion.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati och João Ferreira.

Talare: Siim Kallas.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Brian Simpson, för utskottet för transport och turism, om trafiksäkerhet 2011–2020 – de första milstolparna i arbetet för en skadestrategi (2013/2670(RSP)) (B7-0318/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 3.7.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy