Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0429(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0397/2012

Ingivna texter :

A7-0397/2012

Debatter :

PV 01/07/2013 - 18
CRE 01/07/2013 - 18

Omröstningar :

PV 02/07/2013 - 9.11

Antagna texter :

P7_TA(2013)0298

Protokoll
Måndagen den 1 juli 2013 - Strasbourg

18. Prioriterade ämnen på vattenpolitikens område ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/60/EG och 2008/105/EG vad gäller prioriterade ämnen på vattenpolitikens område [COM(2011)0876 - C7-0026/2012 - 2011/0429(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Richard Seeber (A7-0397/2012)

Richard Seeber redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Janez Potočnik (ledamot av kommissionen).

Talare: Christa Klaß för PPE-gruppen, Kriton Arsenis för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, och Edite Estrela.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sándor Tabajdi och João Ferreira.

Talare: Janez Potočnik och Richard Seeber.

ORDFÖRANDESKAP: Oldřich VLASÁK
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.11 i protokollet av den 2.7.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy