Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 1. juli 2013 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Velkomstord
 3.Højtideligt møde - Modtagelse af de kroatiske medlemmer
 4.Erklæringer fra formanden
 5.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 6.Parlamentets sammensætning
 7.Valgs prøvelse
 8.Udvalgenes sammensætning
 9.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74)
 11.Modtagne dokumenter
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 13.Andragender
 14.Arbejdsplan
 15.Havnestatskontrol ***I (forhandling)
 16.Registreringsdokumenter for motorkøretøjer ***I - Syn af erhvervskøretøjer ***I - Teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil ***I (forhandling)
 17.Trafiksikkerhed (forhandling)
 18.Miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken ***I (forhandling)
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.EU's luftfartspolitik over for tredjelande (kortfattet forelæggelse)
 21.Blå vækst - Fremme af bæredygtig vækst inden for skibsfart, søtransport og turisme i EU (kortfattet forelæggelse)
 22.Andelsselskabers bidrag til løsning af krisen (kortfattet forelæggelse)
 23.Bioøkonomi i Europa (kortfattet forelæggelse)
 24.Medlemsstaternes eksportkreditinstitutter (kortfattet forelæggelse)
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (186 kb) Deltagerliste (58 kb) 
 
Protokol (160 kb) Deltagerliste (50 kb) 
 
Protokol (247 kb) Deltagerliste (63 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik