Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 1. juuli 2013 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Tervitus
 3.Pidulik istung – Horvaatia parlamendiliikmete vastuvõtmine
 4.Presidentuuri avaldused
 5.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 6.Parlamendi koosseis
 7.Volituste kontrollimine
 8.Parlamendi komisjonide koosseis
 9.Parandus (kodukorra artikkel 216)
 10.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 74)
 11.Esitatud dokumendid
 12.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 13.Petitsioonid
 14.Tööplaan
 15.Sadamariigi kontroll ***I (arutelu)
 16.Sõidukite registreerimisdokumendid ***I - Tarbesõidukite tehnokontroll ***I - Mootorsõidukite ja nende haagiste korraline tehnoülevaatus ***I (arutelu)
 17.Liiklusohutus (arutelu)
 18.Veepoliitika valdkonna prioriteetsed ained ***I (arutelu)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.ELi lennundusalane välispoliitika (lühiettekanne)
 21.Sinine majanduskasv – jätkusuutliku majanduskasvu soodustamine ELi merendussektoris, meretranspordis ja turismisektoris (lühiettekanne)
 22.Ühistute kaasabi kriisi ületamisel (lühiettekanne)
 23.Euroopa biomajandus (lühiettekanne)
 24.Liikmesriikide ekspordikrediidi agentuurid (lühiettekanne)
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (184 kb) Kohalolijate nimekiri (58 kb) 
 
Protokoll (158 kb) Kohalolijate nimekiri (50 kb) 
 
Protokoll (238 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika