Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 1 juli 2013 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Welkomstwoord
 3.Plechtige vergadering - Verwelkoming van de Kroatische leden
 4.Verklaringen van de Voorzitter
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 6.Samenstelling Parlement
 7.Onderzoek geloofsbrieven
 8.Samenstelling commissies
 9.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten (artikel 74 van het Reglement)
 11.Ingekomen stukken
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 13.Verzoekschriften
 14.Regeling van de werkzaamheden
 15.Havenstaatcontrole ***I (debat)
 16.Kentekenbewijzen van motorvoertuigen ***I - Technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie deelnemen aan het verkeer ***I - Technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens ***I (debat)
 17.Verkeersveiligheid (debat)
 18.Prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid ***I (debat)
 19.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Extern luchtvaartbeleid (korte presentatie)
 21.Blauwe groei - Bevordering van duurzame groei in de mariene, maritieme en toeristische sectoren (korte presentatie)
 22.Bijdrage van coöperaties aan de bestrijding van de crisis (korte presentatie)
 23.Een bio-economie voor Europa (korte presentatie)
 24.Exportkredietinstellingen van de lidstaten (korte presentatie)
 25.Agenda van de volgende vergadering
 26.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (188 kb) Presentielijst (58 kb) 
 
Notulen (162 kb) Presentielijst (50 kb) 
 
Notulen (251 kb) Presentielijst (63 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid