Indiċi 
Minuti
PDF 256kWORD 206k
It-Tnejn, 1 ta' Lulju 2013 - Strasburgu
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Merħba
 3.Seduta solenni - Merħba tal-Membri Kroati
 4.Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza
 5.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 6.Kompożizzjoni tal-Parlament
 7.Verifika tal-kredenzjali
 8.Kompożizzjoni tal-kumitati
 9.Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)
 10.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 74 tar-Regoli ta' Proċedura)
 11.Dokumenti mressqa
 12.Mistoqsijiet għal tweġiba orali (tressiq)
 13.Petizzjonijiet
 14.Ordni tal-ħidma
 15.Il-kontroll mill-Istat tal-port ***I (dibattitu)
 16.Dokumenti ta' reġistrazzjoni għall-vetturi ***I - Spezzjoni teknika waqt it-traġitt tal-affidabbiltà stradali ta' vetturi kummerċjali li jiċċirkolaw fl-Unjoni ***I - It-testijiet tal-affidabbiltà stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom ***I (dibattitu)
 17.Is-sikurezza fit-toroq (dibattitu)
 18.Sustanzi ta' prijorità fil-qasam tal-politika dwar l-ilma ***I (dibattitu)
 19.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 20.Il-Politika Esterna tal-UE dwar l-Avjazzjoni – Nindirizzaw l-Isfidi tal-Futur (preżentazzjoni qasira)
 21.Tkabbir Blu - It-tisħiħ tat-tkabbir sostenibbli fis-setturi tal-baħar, tat-trasport marittimu u tat-turiżmu fl-UE (preżentazzjoni qasira)
 22.Il-kontribut tal-kooperattivi biex tingħeleb il-kriżi (preżentazzjoni qasira)
 23.Bijoekonomija għall-Ewropa (preżentazzjoni qasira)
 24.L-aġenziji ta' kreditu għall-esportazzjoni tal-Istati Membri (preżentazzjoni qasira)
 25.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 26.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.15.


2. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lil Josip Leko, President tas-Sabor, il-Parlament Kroat, li ħa postu fil-gallarija uffiċjali.


3. Seduta solenni - Merħba tal-Membri Kroati

Mill-17.20 sal-17.25 saret seduta solenni tal-Parlament fl-okkażjoni tal-bidu tal-kariga tal-Membri Kroati.

Il-President għamel dikjarazzjoni fejn fiha ta merħba lit-tnax-il Membru, innominati mill-Kroazja, fil-Parlament.


4. Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni dwar il-manifestazzjonijiet vjolenti li seħħew fil-Kajr, fejn mietu tal-anqas sittax-il-persuna, u esprima l-kondoljanzi tal-Parlament lill-familji tal-vittmi.

°
° ° °

Il-President fakkar il-memorja ta' Emilio Colombo, ex-President tal-Parlament Ewropew, li miet fl-24 ta' Ġunju 2013.

°
° ° °

Il-President irrefera għall-akkużi mill-istampa Ewropea ta' spjunaġġ mill-awtoritajiet Amerikani ta' bini tal-istituzzjonijiet tal-UE, u indika li jqis dawn il-prattiki bħala assolutament inaċettabbli jekk jinstab li dawn l-akkużi jkunu vera.


5. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


6. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti tal-Kroazja infurmaw lill-Parlament Ewropew li ġew eletti dawn il-Membri li ġejjin, b'effett mill-1ta' Lulju 2013:

Marino Baldini      S&D

Biljana Borzan      S&D

Zdravka Bušić      PPE

Ivana Maletić      PPE

Sandra Petrović Jakovina   S&D

Tonino Picula      S&D

Andrej Plenković      PPE

Davor Stier         PPE

Dubravka Šuica      PPE

Ruža Tomašić      ECR

Oleg Valjalo      S&D

Nikola Vuljanić      GUE/NGL

Bi qbil mal-Artikolu 7(1) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju dirett universali u l-Artikolu 4(1) u (4), tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ħa nota ta' dan b'effett mill-1 ta' Lulju 2013.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tagħhom jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Marino Baldini, Biljana Borzan, Zdravka Bušić, Ivana Maletić, Sandra Petrović Jakovina, Tonino Picula, Andrej Plenković, Davor Stier, Dubravka Šuica, Ruža Tomašić, Oleg Valjalo u Nikola Vuljanić jieħdu posthom fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdu mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikunu għamlu d-dikjarazzjoni li huma ma għandhom ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.

°
° ° °

Cristian Silviu Buşoi avża bil-miktub bir-riżenja tiegħu minn Membru tal-Parlament, b'seħħ mid-data 28 ta' Ġunju 2013..

Bi qbil mal-Artikolu 4(3), tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament innota din il-pożizzjoni vakanti u informa lill-awtorità nazzjonali kkonċernata dwar dan.


7. Verifika tal-kredenzjali

Fuq proposta tal-Kumitat JURI, il-Parlament iddeċieda li jivvalida l-mandat ta' Marusya Lyubcheva b'effett mis-7 ta' Ġunju 2013.


8. Kompożizzjoni tal-kumitati

Il-President irċieva mill-gruppi EFD, ECR u S&D dawn it-talbiet għan-nominazzjonijiet li ġejjin:

- Kumitat CONT: Frank Vanhecke

- Kumitat EMPL: Ruža Tomašić

- Kumitat AFET: Tonino Picula

- Kumitat BUDG: Oleg Valjalo

- Kumitat ECON: Marino Baldini

- Kumitat ENVI: Biljana Borzan

- Kumitat AFCO: Sandra Petrović Jakovina

Dawn in-nominazzjonijiet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


9. Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-Kumitat IMCO bagħat dan il-corrigendum ta' test adottat mill-Parlament Ewropew:

Corrigendum P6_TA(2009)0360(COR01) għad-Direttiva 2009/136/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 li temenda d-Direttiva 2002/22/KE dwar servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma' networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi, id-Direttiva 2002/58/KE dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika u r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 dwar il-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi (ĠU L 337 tat-18.12.2009, p.11) - (pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fis-6 ta' Mejju 2009 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-direttiva hawn fuq msemmija P6_TA(2009)0360 (ĠU C 212 E, 5.8.2010, p. 260)) (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))

Bi qbil mal-Artikolu 216(4) tar-Regoli ta' Proċedura, dan il-corrigendum jitqies approvat sakemm fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa, grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru ma jitlobx li ssir votazzjoni dwaru.

Il-corrigendum hu disponibbli fuq is-sit Séance en direct għall-perjodu kemm iddum din is-sessjoni.


10. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 74 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar li, flimkien mal-President tal-Kunsill, ipproċeda, wara l-waqfa tas-sessjoni f'Ġunju, għall-iffirmar tal-atti li ġejjin, adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja:

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/98/KE dwar l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku (00018/2013/LEX - C7-0194/2013 - 2011/0430(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (00015/2013/LEX - C7-0193/2013 - 2011/0203(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (00014/2013/LEX - C7-0192/2013 - 2011/0202(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti minimi tas-saħħa u s-sigurtà li jirrigwardaw l-espożizzjoni tal-ħaddiema għar-riskji li jinħolqu minn aġenti fiżiċi (kampi elettromanjetiċi) (l-20 Direttiva individwali skont l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) u li tħassar id-Direttiva 2004/40/KE (00019/2013/LEX - C7-0191/2013 - 2011/0152(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta' ċerti tipi ta' impriżi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE (00020/2013/LEX - C7-0190/2013 - 2011/0308(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta’ persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen), il-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1683/95 u Nru 539/2001, u r-Regolamenti (KE) Nru 767/2008 u Nru 810/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (00003/2013/LEX - C7-0189/2013 - 2011/0051(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-"Eurodac" għat-tqabbil ta' marki tas-swaba' għall-applikazzjoni effettiva tar-Regolament (UE) Nru …/… li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali ddepożitata f’wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolida u dwar talbiet għat-tqabbil ma' data tal-Eurodac mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri u mill-Europol għall-finijiet ta' infurzar tal-liġi, u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1077/2011 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (riformulazzjoni) (00017/2013/LEX - C7-0188/2013 - 2008/0242(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-istandards dwar l-akkoljenza ta' applikanti għall-protezzjoni internazzjonali (tfassil mill-ġdid) (00044/2013/LEX - C7-0185/2013 - 2008/0244(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat liema hu l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali iddepożitata għand wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolida (tfassil mill-ġdid) (00046/2013/LEX - C7-0182/2013 - 2008/0243(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali (tfassil mill-ġdid) (00045/2013/LEX - C7-0181/2013 - 2009/0165(COD))


11. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru216/2008 fil-qasam tal-ajrudromi, tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru (COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

TRAN

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti regoli li jirregolaw l-azzjonijiet għad-danni skont il-liġi nazzjonali għall-ksur tad-dispożizzjonijiet tal-liġi dwar il-kompetizzjoni tal-Istati Membri u tal-Unjoni Ewropea (COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

ITRE, JURI, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew (Riformulazzjoni) (COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

ITRE, JURI

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 11/2013 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0066/2013 - C7-0172/2013 - 2013/2121(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-varar ta’ eCall interoperabbli fl-UE kollha (COM(2013)0315 - C7-0173/2013 - 2013/0166(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

ITRE, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jikkonċerna r-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għall-iskjerament tas-sistema eCall immuntata fil-vettura u li jemenda d-Direttiva2007/46/KE (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

ITRE, TRAN

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda ċerti Regolamenti fil-qasam tas-sajd u s-saħħa tal-annimali minħabba l-bidla tal-istatus tal-Majott fir-rigward tal-Unjoni (COM(2013)0417 - C7-0175/2013 - 2013/0191(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

ENVI, REGI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda ċerti Direttivi fl-oqsma tal-ambjent, l-agrikoltura, il-politika soċjali u s-saħħa pubblika minħabba l-bidla tal-istatus tal-Majott fir-rigward tal-Unjoni (COM(2013)0418 - C7-0176/2013 - 2013/0192(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

AGRI, EMPL, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kooperazzjoni mtejba bejn is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES) (COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru1198/2006 fir-rigward ta' ċerti dispożizzjonijiet relatati mal-ġestjoni finanzjarja għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew jinsabu mhedda b'diffikultajiet serji fir-rigward tal-istabilità finanzjarja tagħhom (COM(2013)0428 - C7-0178/2013 - 2013/0200(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 307 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta b'mod fakultattiv lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

ENVI, BUDG, CONT, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru2368/2002 fir-rigward tal-inklużjoni tal-Groenlandja fl-implimentazzjoni tal-iskema ta' ċertifikazzjoni Kimberley Process (COM(2013)0427 - C7-0179/2013 - 2013/0198(COD))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

DEVE, AFET

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li Jemenda l-Ftehim dwar l-Akkwist Pubbliku mill-Gvern (07917/2013 - C7-0180/2013 - 2013/0086(NLE))

irreferut

responsabbli :

INTA

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni tal-euro fil-Latvja fl-1ta'Jannar2014 (COM(2013)0345 - C7-0183/2013 - 2013/0190(NLE))

irreferut

responsabbli :

ECON

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 14/2013 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0067/2013 - C7-0184/2013 - 2013/2123(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tintroduċi reġim semplifikat għall-kontroll tal-persuni fil-fruntieri esterni li jkun ibbażat fuq ir-rikonoxximent unilaterali mill-Kroazja u Ċipru ta' ċerti dokumenti bħala ekwivalenti għall-viżi nazzjonali tagħhom għat-tranżitu minn jew soġġorni intiżi fit-territorji tagħhom li ma jaqbżux id-90 jum fi kwalunkwe perjodu ta’ 180 jum u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 895/2006/KE u d-Deċiżjoni Nru 582/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (COM(2013)0441 - C7-0186/2013 - 2013/0210(COD))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 13/2013 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0068/2013 - C7-0187/2013 - 2013/2124(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm Copernicus u jħassar ir-Regolament (UE) Nru911/2010 (COM(2013)0312 - C7-0195/2013 2013/0164(COD))

F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 304 u 307 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta b'mod fakultattiv lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u l-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

ENVI, BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar tariffi pagabbli lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini sabiex twettaq attivitajiet ta' farmakoviġilanza fir-rigward ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (COM(2013)0472 - C7-0196/2013 - 2013/0222(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, IMCO

2) mill-kumitati parlamentari

2.1) rapporti:

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (COM(2012)0499 - C7-0288/2012 - 2012/0237(COD)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Marietta Giannakou (A7-0140/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 273/2004 dwar prekursuri tad-droga (COM(2012)0548 - C7-0319/2012 - 2012/0261(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Anna Hedh (A7-0153/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar programm ġenerali ta’ azzjoni ambjentali tal-Unjoni Ewropea sal-2020: “Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna” (COM(2012)0710 - C7-0392/2012 - 2012/0337(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Gaston Franco (A7-0166/2013)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-Mawritanja għal perjodu ta' sentejn (15777/2012 - C7-0419/2012 - 2012/0258(NLE)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Gabriel Mato Adrover (A7-0184/2013)

- Rapport dwar il-Qafas ta’ Kontroll Intern Integrat (2012/2291(INI)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Andrea Češková (A7-0189/2013)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 97/836/KE bil-ħsieb tal-adeżjoni tal-Komunità Ewropea mal-Ftehim tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa li tikkonċerna l-adozzjoni tal-preskrizzjonijet tekniċi uniformi għall-vetturi bir-roti, tagħmir u partijiet li jistgħu jkunu ffittjati ma' u/jew ikunu użati ma' vetturi bir-roti u l-kondizzjonijiet reċiproċi tal-approvazzjonijiet mogħtija fuq il-bażi ta' dawn il-preskrizzjonijiet ("Ftehim Rivedut tal-1958") (05978/2013 - C7-0069/2013 - 2012/0099(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Vital Moreira (A7-0192/2013)

- Rapport dwar l-ewwel rapport annwali mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew dwar l-attivitajiet tal-Aġenziji ta' Kreditu għall-Esportazzjoni tal-Istati Membri (2012/2320(INI)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Yannick Jadot (A7-0193/2013)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2000/125/KE tal-31 ta' Jannar 2000 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim li jistabbilixxi regolamenti tekniċi globali għall-vetturi bir-roti, apparat u partijiet li jistgħu jitwaħħlu u/jew jintużaw f'vetturi bir-roti ("Ftehim Parallel") (05975/2013 - C7-0071/2013 - 2012/0098(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Vital Moreira (A7-0194/2013)

- Rapport dwar ir-Rapport Annwali 2011 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE - Il-ġlieda kontra l-frodi (COM(2012)0408 - 2012/2285(INI)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A7-0197/2013)

- *** Rakkomandazzjoni dwar abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lil ċerti Stati Membri jirratifikaw, jew jaċċedu għall-Protokoll li jemenda l-Konvenzjoni ta’ Vjenna dwar ir-Responsabbiltà Ċivili għad-Danni Nukleari tal-21 ta' Mejju 1963, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, u biex jagħmlu dikjarazzjoni dwar l-applikazzjoni tar-regoli interni rilevanti tal-liġi tal-Unjoni (06206/2013 - C7-0063/2013 - 2012/0262(NLE)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Alajos Mészáros (A7-0198/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 1999/37/KE dwar id-dokumenti ta’ reġistrazzjoni għall-vetturi (COM(2012)0381 - C7-0187/2012 - 2012/0185(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

- Rapport dwar l-Innovazzjoni għal Tkabbir Sostenibbli: Bijoekonomija għall-Ewropa (2012/2295(INI)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Paolo Bartolozzi (A7-0201/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ispezzjoni teknika waqt it-traġitt tal-affidabilità stradali ta' vetturi kummerċjali li jiċċirkolaw fl-Unjoni u li jħassar id-Direttiva 2000/30/KE (COM(2012)0382 - C7-0188/2012 - 2012/0186(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

- Rapport dwar Tkabbir Blu – It-tisħiħ tat-tkabbir sostenibbli fis-setturi tal-baħar, tat-trasport marittimu u tat-turiżmu fl-UE (2012/2297(INI)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Spyros Danellis (A7-0209/2013)

- ***I Abbozz ta’ rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom u li tħassar id-Direttiva 2009/40/KE (COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta' Programm Supplimentari ta’ Riċerka għall-proġett ITER (2014-2018) (COM(2011)0931 - C7-0032/2012 - 2011/0460(NLE)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Vladimír Remek (A7-0211/2013)

- Rapport dwar it-TV Konness (“Connected TV”) (2012/2300(INI)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Petra Kammerevert (A7-0212/2013)

- Rapport dwar il-logħob tal-azzard onlajn fis-suq intern (2012/2322(INI)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Ashley Fox (A7-0218/2013)

- Rapport dwar it-titjib tal-modalitajiet prattiċi ta' organizzazzjoni tal-elezzjonijiet Ewropej tal-2014 (2013/2102(INI)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Andrew Duff (A7-0219/2013)

- Rapport dwar l-impatt tal-kriżi fuq l-aċċess għall-kura tal-gruppi vulnerabbli (2013/2044(INI)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Jean Lambert (A7-0221/2013)

- Rapport dwar il-kontribut tal-kooperattivi biex tingħeleb il-kriżi (2012/2321(INI)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Patrizia Toia (A7-0222/2013)

- Rapport interim dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-Istatut għal Fondazzjoni Ewropea (FE) (COM(2012)0035 - C7-0000/2013 - 2012/0022(APP)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Evelyn Regner (A7-0223/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar attakki kontra s-sistemi tal-informazzjoni u li tirrevoka d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2005/222/ĠAI (COM(2010)0517 - C7-0293/2010 - 2010/0273(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Monika Hohlmeier (A7-0224/2013)

- Rapport dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali: standards u prattiki fl-Ungerija (skont ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' Frar 2012) (2012/2130(INI)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Rui Tavares (A7-0229/2013)

- * Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li timplimenta kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tat-taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji (COM(2013)0071 - C7-0049/2013 - 2013/0045(CNS)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Anni Podimata (A7-0230/2013)

- Rapport dwar ir-riforma tal-istruttura tas-sistema bankarja tal-UE (2013/2021(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Arlene McCarthy (A7-0231/2013)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Marine Le Pen (2012/2325(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0236/2013)

- * Report on the proposal for a Council decision on the adoption by Latvia of the euro on 1 January 2014 (COM(2013)0345 - C7-0183/2013 - 2013/0190(NLE)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Burkhard Balz (A7-0237/2013) (Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (FEG/2013/000 TA 2013 - Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni) (COM(2013)0291 - C7-0126/2013 - 2013/2087(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Alda Sousa (A7-0243/2013)

2.2) rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (17427/1/2012 - C7-0051/2013 - 2006/0084(COD)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A7-0225/2013)

3) mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni

- ***III Rapport dwar it-test konġunt, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lill-Ġeorġja (00038/2013 - C7-0168/2013 - 2010/0390(COD)) -Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni - President tad-delegazzjoni: Alejo Vidal-Quadras; Rapporteur: Vital Moreira (A7-0244/2013)


12. Mistoqsijiet għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali li ġejjin tressqu mill-Membri (L-Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura):

- (O-000048/2013) imressqa minn Vital Moreira u Christofer Fjellner, f'isem il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, lill-Kummissjoni: Żieda sinifikanti fid-dazji imposti fin-Norveġja fuq prodotti agrikoli (2013/2547(RSP)) (B7-0210/2013);

- (O-000061/2013) imressqa minn Brian Simpson, f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, lill-Kummissjoni: Sikurezza fit-toroq 2011-2020 - L-ewwel stadji lejn strateġija dwar korriment (2013/2670(RSP)) (B7-0211/2013) ;

- (O-000064/2013) imressqa minn Sonia Alfano, Marc Tarabella, Alain Cadec, Isabelle Durant, Bernadette Vergnaud, Carlos Coelho, Cristian Silviu Buşoi, Claudette Abela Baldacchino, Amelia Andersdotter, Eric Andrieu, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Liam Aylward, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Erik Bánki, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Philippe Boulland, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Lara Comi, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Jürgen Creutzmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Susy De Martini, Marielle de Sarnez, Anne Delvaux, Mark Demesmaeker, Christian Ehler, Ioan Enciu, Ismail Ertug, Sari Essayah, Tanja Fajon, João Ferreira, Knut Fleckenstein, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Sylvie Guillaume, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Lívia Járóka, Krišjānis Kariņš, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Agnès Le Brun, Jo Leinen, Corinne Lepage, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Hans-Peter Martin, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu Houillon, Marisa Matias, Hans-Peter Mayer, Erminia Mazzoni, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Elisabeth Morin-Chartier, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Rareş-Lucian Niculescu, Miroslav Ouzký, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Maurice Ponga, Phil Prendergast, Franck Proust, Mitro Repo, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, László Surján, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Isabelle Thomas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Catherine Trautmann, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Gabriele Zimmer, Niccolò Rinaldi, Malika Benarab-Attou, Tiziano Motti, Monika Flašíková Beňová, lill-Kummissjoni: In-numru Ewropew ta' emerġenza 112: In-nuqqas ta' implimentazzjoni tar-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-5 ta' Lulju 2011 u tal-Artikolu 26 tad-Direttiva 2009/136/KE (2013/2681(RSP)) (B7-0212/2013) .


13. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li kienu tniżżlu fir-reġistru fid-dati li jidhru hawn taħt, ġew mgħoddija lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 201(6) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 11 ta' Ġunju 2013.

Harri-Werner Brix (Nru° 0547/2013); Fernando Martínez Álvarez (2 firem) (Nru° 0548/2013); Ignacio Violero López (Asociación Mundial Derechos Inventor) (Nru° 0549/2013); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (Nru°0550/2013); Gabriel Adolfo Gil Fernández (Nru°0551/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru°0552/2013); Ovidiu Nicolescu (CNIPMMR) (22000 firma) (Nru°0553/2013); Andreea Corina Dragomir (Nru°0554/2013); Enrique Arraiz Curbelo (Nru° 0555/2013); Alberto Peracho Palomar (Nru°0557/2013); Fernando González Fontán (Nru 0558/2013); María del Carmen González Sánchez (Nru°0559/2013); José Ramón Gil Benito (Nru°0560/2013); Christine Plault (9 firem) (Nru° 0561/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru°0562/2013); Gerhard Swarovski (2 firem) (Nru°0563/2013); Josefa Resondo Solís (Nru°0564/2013); Preda Alin Ovidiu (Nru° 0565/2013); Anthony Valcke (EU Rights Clinic ) (Nru°0566/2013); María Ángeles Blas Osorio (Nru°0567/2013); Virgil Smolinschi (Nru°0568/2013); José María Álvarez Álvarez (Nru°0569/2013); Ernesto Sojo (Nru°0570/2013); Vasile Marinescu (Nru°0571/2013); Maria Teresa Silveirinha (Nru°0572/2013); Vasile Popescu (Organizatia Non Guvernamentală Mondială La Timpuri Noi Cu Noua Generaţie Pentru Dreptate Şi Avedăr Ĭn Universalitatea Legilor Divine) (Nru° 0573/2013); Yolanda Díaz Pérez (Esquerda Unida - Izquierda Unida) (Nru° 0574/2013); Mitricioiu Ovidiu (Nru°0575/2013); Chiriac Jipa (Nru°0576/2013); Dan-Cosmin Tosa (Nru°0577/2013); Manuel Carmona (Nru°0578/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru°0579/2013); Sauca Voislav (Nru°0580/2013); Franz Dobusch (Magistrat der Landeshauptstadt Linz) (Nru°0581/2013); Daniela Haug (Nru° 0582/2013); Ludger Vering (Nru°0583/2013); Hannes Kühne (Nru°0584/2013); Corinna Bürger (Nru°0585/2013); Günter Dillikrath (Nru°0586/2013); Winnie Sophie Füchtbauer (Nru°0587/2013); Sebastian Moritz (Nru°0588/2013); Bodo Schneider (Nru°0589/2013); Gudrun Matschass (Nru°0590/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru°0591/2013); Frank Keim (Nru°0592/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru°0593/2013); Reinhold Leckert (Nru°0594/2013); Markus Schneider (Nru° 0595/2013); Martina Wiskow (Nru°0596/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru° 0597/2013); Nicolas Boch (Nru°0598/2013); Christian Lichtenauer (Nru°0599/2013); Horst Izykowski (Nru°0600/2013); Ines Eck (Nru°0601/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru°0602/2013); Anton Neuburger (Nru°0603/2013); Roland Brauer (Nru°0604/2013); Ingrid Stadler (Nru°0605/2013); Ines Eck (Nru°0606/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru°0607/2013); Miroslav Fekiac (Nru°0608/2013); Aušra Jurevičiūtė (Nru 0609/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru°0610/2013); Theodoros Pitikaris (Nru°0611/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru°0612/2013); József Szalai (Nru° 0613/2013); Stefania Todorova (Nru°0614/2013); Maurizio Benedetto (25 firma) (Nru°0615/2013); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (Nru°0616/2013); Cristina Savelloni (Nru°0617/2013); Alessandro Cannavacciuolo (Nru°0618/2013); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (Nru°0619/2013); Cécile Nussbaumer (FEMMES 2000) (172 firma) (Nru°0620/2013); Eimantas Pranauskas (Nru°0621/2013); Andrew Creswell (Nru°0622/2013); Arlette Heskes (Nru°0623/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru°0624/2013); Michel Ben Youssef (Nru°0625/2013); Beenish Rafi (Nru°0626/2013); Arthur Ed. Ziegler (ZIEGLER SA ) (Nru°0627/2013); Comitato Lasciateci Respirare (2000 firma) (Nru°0628/2013); Richard Henry Munday (Nru°0629/2013); Ioannis Tsantermas (2 firem) (Nru 0630/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru°0631/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 0632/2013); Alain Bidal (Le peuple des dunes en tregor) (Nru 0633/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru°0634/2013); Jürgen Flug (Nru°0635/2013); Klaus D. Gehrke (Nru°0636/2013); Jean Pierre Feller (Syndicat Intercommunal de Depollution des Eaux Residuaires du Nord SIDEN) (Nru°0637/2013); Sophie Greger (Animals' Angels) (Nru°0638/2013); Manfred Durhak (Nru°0639/2013); Matthias Ludwig (Nru° 0640/2013); Hans-Joachim Kirschenbauer (Nru°0641/2013); Joachim Wastl (Rechtsanwälte Hüser, Bruckmaier & Wastl) (Nru°0642/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru°0643/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru°0644/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru° 0645/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru°0646/2013); Philipp Schettler (Nru°0647/2013); Jonathan Moosheer (Nru°0648/2013); Maren Wollin (Nru°0649/2013); Michael Bekerman (2 firem) (Nru°0650/2013); Ralf Schneeweiss (Nru 0651/2013); Rene G. Scheibner (Nru°0652/2013); Hilmar Claus (Nru° 0653/2013); Radoslav Kochev (Nru°0654/2013); Angel Purvanov (Nru°0655/2013); Fotis Kanellopoulos (Nru°0656/2013); Iraklis Mesaretzidis (Nru° 0657/2013); Asterios Tsiros (Nru°0658/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru°0659/2013); Franc Izgoršek (Združenje lastnikov razlaščenega premoženja - The Slovenian Association of Former Owners of Expropriated Property (SAFOEP)) (2 firem) (Nru°0660/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru°0661/2013); Tsvetomir Paunov (GERB - Grashdani za evropeisko razvitie na Bulgaria - Citizens for the european development of Bulgaria) (Nru°0662/2013); Hans Ericson (Nru° 0663/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru°0664/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru° 0665/2013); Andrejs Dovguško (Zemgales metāls) (Nru°0666/2013); Irena Biernacka (Nru°0667/2013); Maciej Krawczyk (Nru°0668/2013); Marek Bielecki (Nru 0669/2013); Štefan Juránek (Nru°0670/2013); Zofia Leszczynska (Stowarzyszenie Na Pograniczu) (Nru°0671/2013); Ondřej Nĕmčik (2 firem) (Nru°0672/2013); Peader Finnegan (Nru°0673/2013); Markus Vogel (Grenzganger Gewerkschaft = syndicat des travailleurs frontaliers (Nru°0674/2013); Kostas Parlavantzas (Nru°0675/2013); Julia S Underwood (Nru°0676/2013); Oreste Rossi (MPE – Parlement européen) (Nru°0677/2013); Patricia Fosh (Nru°0678/2013); Stefano Varriale (Nru°0679/2013); Klaus Zauner (Nru°0680/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru°0681/2013); Kateřina Smrčková (Nru°0682/2013); Walter Achille Giovanni Serpagli (Nru°0683/2013); Anna Louis (Nru°0684/2013); Memet Kopan (Nru 0685/2013).

Data: 21 ta' Ġunju 2013.

Lothar Brunke (Nru 0686/2013); Efrén Javier Rubiera Cuervo (Nru 0687/2013); Florin Furdui (Nru 0688/2013); Rafael Ortíz García (Nru 0689/2013); José María Pitel Sevilla (Nru 0690/2013); Julia Knorr Alonso (Nru 0691/2013); Wilfried Gundske (Nru 0692/2013); Francisco Perdomo Díaz (Nru 0693/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 0694/2013); Aurelia Munteanu (Nru 0695/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 0696/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 0697/2013); José María Pitel Sevilla (Nru 0698/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 0699/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 0700/2013); Preda Alin Ovidiu (Nru 0701/2013); María F. de la Cruz Ibáñez (Nru 0702/2013).

Data: 24 ta' Ġunju 2013.

Cristian Cioaca Constantin (Prin avocat Maria Vasii) (Nru 0703/2013); Michèle Herzog (Nru 0704/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 0705/2013); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (Nru 0706/2013); Valeria Cinollo (Nru 0707/2013); Antonio Roca y Sanchís (Nru 0708/2013); Miguel Rupérez Marco, Elena Caminero Muñoz (Mandataires représentants : Dulcinea Solar SL) (Nru 0709/2013); Ivan Vovk (Movement of Svoboda Supporters in Spain) (3 firem) (Nru 0710/2013); Ján Mazák (Nru 0711/2013); Noémia Maria Morgadinho Urbano Pinheiro (Nru 0712/2013); Eugenia Ivan (Nru 0713/2013); Viktors Gusevs (Nru 0714/2013); Javier Fernández Blanco (Nru 0715/2013); Felicia Mihailescu (Nru 0716/2013); Julio Sánchez Martínez (Nru 0717/2013); Antonio Fuentes y Atienza (Nru 0718/2013); Juan Martínez (Nru 0719/2013); Francisco Ruiz Ruiz (Nru 0720/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 0721/2013); Marciano Sainz (Nru 0722/2013); José León Barderas del Castillo (Nru 0723/2013); Cristina Breden (Nru 0724/2013); Amadeu Coelho Baptista (Comissão Administração AUGI N. 13) (Nru 0725/2013); Mario Rafael Oliveira da Cunha (Nru 0726/2013).


14. Ordni tal-ħidma

Il-punt li jmiss kien l-ordni tal-ħidma.

L-abbozz definittiv tal-aġenda għas-seduti plenarji ta' Lulju 2013 (PE 514.511/PDOJ) tqassam u ġew proposti l-bidliet li ġejjin (Artikolu 140 tar-Regoli ta' Proċedura):

It-Tnejn

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

It-Tlieta

Il-President ippropona li jipposponi għat-Tlieta l-votazzjoni dwar ir-rapport Dagmar Roth-Behrendt (A7-0156/2012) dwar ir-Regolamenti tal-Persunal għall-uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-aġenti l-oħra tal-UE (punt 150 tal-Abbozz tal-Aġenda)

Il-Parlament qabel ma' din il-proposta.

°
° ° °

Talba tal-Grupp PPE biex tiddaħħal fl-aġenda dikjarazzjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni fil-Bulgarija (mingħajr tressiq ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni)

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, li għamel il-mistoqsija, Mariya Gabriel, li appoġġjatha, u Hannes Swoboda, li oppona li dan id-dibattitu jiddaħħal fl-aġenda qabel ma l-Kumitat LIBE jkollu l-ħin jipproċedi għas-smigħ previst.

Il-Parlament approva t-talba tal-Grupp PPE.

L-Erbgħa

Talba tal-gruppi S&D u ALDE biex tiddaħħal fl-aġenda dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu, segwita minn ħin mogħti għal taħdita minn gruppi politiċi (f'każ ta' approvazzjoni ta' din it-talba, id-dibattitu rigward ir-rapport Gilles Pargneaux (A7-0337/2012) dwar it-Theddid serju transkonfinali għas-saħħa se jitressaq għat-Tlieta filgħaxija).

Interventi ta': Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, li appoġġja t-talba u ppropona li d-dibattitu jingħalaq bit-tressiq ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Il-Parlament approva din t-talba.

Id-dibattitu rigward ir-rapport Gilles Pargneaux ġie pospost għat-Tlieta filgħaxija.

Intervent ta': Guy Verhofstadt, biex jitlob li l-President tal-Kummissjoni José Manuel Barroso jkun preżenti waqt id-dibattitu dwar Il-programmi ta' sorveljanza tal-ANS tal-Istati Uniti, l-involviment tal-kumpaniji tal-IT, is-servizzi tal-intelligence nazzjonali u l-impatt fuq il-privatezza taċ-ċittadini tal-UE (punt 138 tal-Abbozz tal-Aġenda) (Il-President wieġbu li se jittrażmetti din it-talba).

Intervent ta': Nikolaos Chountis, biex jitlob li d-dibattitu dwar L-għeluq tal-kumpanija nazzjonali tax-xandir tal-Greċja (punt 144 tal-Abbozz tal-Aġenda) jingħalaq bit-tressiq ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Il-President wieġbu li ebda talba f'dan ir-rigward ma tressqet mill-gruppi politiċi).

Intervent ta': Matthias Groote biex iqajjem il-kwistjoni tal-aċċess tal-gruppi ta' interess fil-bini tal-Parlament (Il-President wieġbu li l-kwistjoni se tiġi eżaminata).

Interventi ta': Cristian Dan Preda, biex imur lura għad-deċiżjoni li jingħalaq id-dibattitu dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu bit-tressiq ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, u indika li t-tressiq ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni huwa diġà previst fil-qafas tad-dibattitu dwar is-sitwazzjoni tas-soċjetà ċivili fl-Eġittu maħsub għall-Ħamis waranofsinhar (punt 148 tal-Abbozz tal-Aġenda), Daniel Cohn-Bendit li ddefenda d-deċiżjoni li kienet għadha kemm ittieħdet (Il-President fakkar lil Cristian Dan Preda li l-aġenda ġiet stabbilita), Cristian Dan Preda biex jitlob li għalhekk il-Parlament jiddeċiedi rigward l-opportunità li ssir votazzjoni l-Ħamis dwar it-tieni riżoluzzjoni dwar l-Eġittu (Il-President ipproponilu li jressaq it-talba tiegħu matul il-ftuħ tas-seduta tal-għada) u Daniel Cohn-Bendit.

Il-Ħamis

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

°
° ° °

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.


15. Il-kontroll mill-Istat tal-port ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/16/KE dwar il-kontroll mill-Istat tal-port [COM(2012)0129 - C7-0081/2012 - 2012/0062(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Brian Simpson (A7-0394/2012)

Brian Simpson ippreżenta r-rapport.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Intervent ta': Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Georgios Koumoutsakos f'isem il-Grupp PPE, Ismail Ertug f'isem il-Grupp S&D, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, Keith Taylor f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anna Rosbach f'isem il-Grupp ECR, Georgios Toussas f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Jacky Hénin.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jan Kozłowski, Spyros Danellis, Ana Miranda u Mojca Kleva Kekuš.

Interventi ta': Siim Kallas u Brian Simpson.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.7 tal- Minuti ta' 2.7.2013.


16. Dokumenti ta' reġistrazzjoni għall-vetturi ***I - Spezzjoni teknika waqt it-traġitt tal-affidabbiltà stradali ta' vetturi kummerċjali li jiċċirkolaw fl-Unjoni ***I - It-testijiet tal-affidabbiltà stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 1999/37/KE dwar id-dokumenti ta’ reġistrazzjoni għall-vetturi [COM(2012)0381 - C7-0187/2012- 2012/0185(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ispezzjoni teknika waqt it-traġitt tal-affidabilità stradali ta' vetturi kummerċjali li jiċċirkolaw fl-Unjoni u li jħassar id-Direttiva 2000/30/KE [COM(2012)0382 - C7-0188/2012- 2012/0186(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom u li tħassar id-Direttiva 2009/40/KE [COM(2012)0380 - C7-0186/2012- 2012/0184(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

Werner Kuhn, Olga Sehnalová u Vilja Savisaar-Toomast ippreżentaw ir-rapporti.

Intervent ta': Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Markus Ferber f'isem il-Grupp PPE, Saïd El Khadraoui f'isem il-Grupp S&D, Phil Bennion f'isem il-Grupp ALDE, Isabelle Durant f'isem il-Grupp Verts/ALE, Philip Bradbourn f'isem il-Grupp ECR, Jacky Hénin f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Patricia van der Kammen Membru mhux affiljata, Petri Sarvamaa, Inés Ayala Sender, Gesine Meissner, Anna Rosbach, Mike Nattrass, Bruno Gollnisch, Mathieu Grosch, Franco Frigo u Jacqueline Foster.

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

Interventi ta': Jean-Pierre Audy u Ismail Ertug.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Antonio Cancian, Janusz Władysław Zemke, Dieter-Lebrecht Koch, Monika Flašíková Beňová, Jaromír Kohlíček, Oldřich Vlasák, Andreas Mölzer u Michel Dantin.

Interventi ta': Derek Roland Clark, Siim Kallas, Werner Kuhn, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Peter Jahr, Olga Sehnalová u Vilja Savisaar-Toomast.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.8 tal- Minuti ta' 2.7.2013, punt 9.9 tal- Minuti ta' 2.7.2013 u punt 9.10 tal- Minuti ta' 2.7.2013.


17. Is-sikurezza fit-toroq (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000061/2013) imressqa minn Brian Simpson, f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, lill-Kummissjoni: Sikurezza fit-toroq 2011-2020 - L-ewwel stadji lejn strateġija dwar korriment (2013/2670(RSP)) (B7-0211/2013)

Brian Simpson daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija u wieġeb għal mistoqsija "karta blu" ta' Fiona Hall.

Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija.

Interventi ta': Mathieu Grosch f'isem il-Grupp PPE, Olga Sehnalová f'isem il-Grupp S&D, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, Isabelle Durant f'isem il-Grupp Verts/ALE, Andreas Mölzer Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Gesine Meissner, Antonio Cancian, Michael Cramer u Georgios Koumoutsakos.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Spyros Danellis u Phil Bennion.

PRESIDENZA: Anni PODIMATA
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati u João Ferreira.

Intervent ta': Siim Kallas.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata fi tmiem id-dibattitu, skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura.

- Brian Simpson, f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, dwar is-Sikurezza fit-toroq 2011-2020 – L-ewwel stadji lejn strateġija dwar korrimenti (2013/2670(RSP)) (B7-0318/2013).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.7 tal- Minuti ta' 3.7.2013.


18. Sustanzi ta' prijorità fil-qasam tal-politika dwar l-ilma ***I (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2000/60/KE u 2008/105/KE rigward sustanzi ta’ prijorità fil-qasam tal-politika dwar l-ilma [COM(2011)0876 - C7-0026/2012 - 2011/0429(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Richard Seeber (A7-0397/2012)

Richard Seeber ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Janez Potočnik (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Christa Klaß f'isem il-Grupp PPE, Kriton Arsenis f'isem il-Grupp S&D, Julie Girling f'isem il-Grupp ECR, u Edite Estrela.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sándor Tabajdi u João Ferreira.

Interventi ta': Janez Potočnik u Richard Seeber.

PRESIDENZA: Oldřich VLASÁK
Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.11 tal- Minuti ta' 2.7.2013.


19. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura:

Elena Băsescu, Antonio Masip Hidalgo, Graham Watson, Mark Demesmaeker, Martina Anderson, Tadeusz Cymański, László Surján, Joseph Cuschieri, Cristian Dan Preda, Josefa Andrés Barea, Izaskun Bilbao Barandica, Nikos Chrysogelos, Emer Costello, Inês Cristina Zuber, Slavi Binev, Nick Griffin, László Tőkés, Carmen Romero López, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Antolín Sánchez Presedo, Josef Weidenholzer, Kinga Gál, Zbigniew Ziobro u Rosa Estaràs Ferragut.


20. Il-Politika Esterna tal-UE dwar l-Avjazzjoni – Nindirizzaw l-Isfidi tal-Futur (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-Politika Esterna tal-UE dwar l-Avjazzjoni – Nindirizzaw l-Isfidi tal-Futur [2012/2299(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A7-0172/2013)

Marian-Jean Marinescu għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Spyros Danellis u Gesine Meissner.

Intervent ta': Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 9.3 tal- Minuti ta' 2.7.2013.


21. Tkabbir Blu - It-tisħiħ tat-tkabbir sostenibbli fis-setturi tal-baħar, tat-trasport marittimu u tat-turiżmu fl-UE (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar it-Tkabbir Blu – It-tisħiħ tat-tkabbir sostenibbli fis-setturi tal-baħar, tat-trasport marittimu u tat-turiżmu fl-UE [2012/2297(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Spyros Danellis (A7-0209/2013)

Spyros Danellis għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria do Céu Patrão Neves u Marusya Lyubcheva.

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Gesine Meissner, Nikos Chrysogelos, Claudio Morganti, Sari Essayah u Franco Bonanini.

Intervent ta': Maria Damanaki (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 9.13 tal- Minuti ta' 2.7.2013.


22. Il-kontribut tal-kooperattivi biex tingħeleb il-kriżi (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-kontribut tal-kooperattivi biex tingħeleb il-kriżi [2012/2321(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Patrizia Toia (A7-0222/2013)

Patrizia Toia għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor, Luís Paulo Alves, Angelika Werthmann, Sari Essayah, Josefa Andrés Barea, Nikos Chrysogelos, Inês Cristina Zuber u Franco Bonanini.

Intervent ta': Maria Damanaki (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 9.14 tal- Minuti ta' 2.7.2013.


23. Bijoekonomija għall-Ewropa (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar l-innovazzjoni għal tkabbir sostenibbli: bijoekonomija għall-Ewropa [2012/2295(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Paolo Bartolozzi (A7-0201/2013)

Paolo Bartolozzi għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Angelika Werthmann, Sari Essayah, João Ferreira u Franco Bonanini.

Intervent ta': Máire Geoghegan-Quinn (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 9.15 tal- Minuti ta' 2.7.2013.


24. L-aġenziji ta' kreditu għall-esportazzjoni tal-Istati Membri (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar l-ewwel rapport annwali mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew dwar l-attivitajiet tal-Aġenziji ta' Kreditu għall-Esportazzjoni tal-Istati Membri [2012/2320(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Yannick Jadot (A7-0193/2013)

Franziska Keller (li ssostitwixxiet lir-rapporteur) għamlet il-preżentazzjoni.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': João Ferreira.

Intervent ta': Máire Geoghegan-Quinn (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 9.4 tal- Minuti ta' 2.7.2013.


25. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 514.511/OJMA).


26. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Agnew, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicolai, Niculescu, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza