Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2299(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0172/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0172/2013

Συζήτηση :

PV 01/07/2013 - 20
CRE 01/07/2013 - 20

Ψηφοφορία :

PV 02/07/2013 - 9.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0290

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 2 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο

9.3. Εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της ΕΕ (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την Εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της ΕΕ – Αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων [2012/2299(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A7-0172/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0290)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου