Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 2. júla 2013 - Štrasburg

9.6. Štatút európskej nadácie (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Predbežná správa o návrhu nariadenia Rady o štatúte európskej nadácie (FE) [COM(2012)0035 - 2012/0022(APP)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Evelyn Regner (A7-0223/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0293)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia