Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0185(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0199/2013

Ingivna texter :

A7-0199/2013

Debatter :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Omröstningar :

PV 02/07/2013 - 9.8
CRE 02/07/2013 - 9.8
PV 11/03/2014 - 9.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0295
P7_TA(2014)0195

Protokoll
Tisdagen den 2 juli 2013 - Strasbourg

9.8. Registreringsbevis för fordon ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon [COM(2012)0381 - C7-0187/2012- 2012/0185(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0295)

Brian Simpson (ordförande för utskottet TRAN) förslog, med åberopande av artikel 57.2 i arbetsordningen, att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp.

Parlamentet godkände detta förslag. Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy