Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0186(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0207/2013

Ingediende teksten :

A7-0207/2013

Debatten :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Stemmingen :

PV 02/07/2013 - 9.9
CRE 02/07/2013 - 9.9
PV 11/03/2014 - 9.17
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0296
P7_TA(2014)0196

Notulen
Dinsdag 2 juli 2013 - Straatsburg

9.9. Technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie deelnemen aan het verkeer ***I (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen en tot intrekking van Richtlijn 2000/30/EG [COM(2012)0382 - C7-0188/2012- 2012/0186(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0296)

Brian Simpson, (voorzitter van de Commissie TRAN), verzoekt om uitstel van de stemming over de ontwerpresolutie, overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement.

Het Parlement willigt dit verzoek in. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Juridische mededeling - Privacybeleid