Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0184(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0210/2013

Ingivna texter :

A7-0210/2013

Debatter :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Omröstningar :

PV 02/07/2013 - 9.10
CRE 02/07/2013 - 9.10
PV 11/03/2014 - 9.15
CRE 11/03/2014 - 9.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0297
P7_TA(2014)0194

Protokoll
Tisdagen den 2 juli 2013 - Strasbourg

9.10. Periodisk trafiksäkerhetsprovning av motorfordon och släpvagnar ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG [COM(2012)0380 - C7-0186/2012- 2012/0184(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0297)

Brian Simpson (ordförande för utskottet TRAN) förslog, med åberopande av artikel 57.2 i arbetsordningen, att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp.

Parlamentet godkände detta förslag. Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy