Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0344(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0179/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0179/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 02/07/2013 - 9.12

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0299

Pöytäkirja
Tiistai 2. heinäkuuta 2013 - Strasbourg

9.12. Tietyt valtion monialaisen tuen muodot ja rautateiden ja maanteiden julkiset henkilöliikennepalvelut * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin 7 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 994/98 ja rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista 23 päivänä lokakuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta [COM(2012)0730 – C7-0005/2013 - 2012/0344(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Herbert Dorfmann (A7-0179/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0299)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0299)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö