Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg

14. Situationen i Bulgarien (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Situationen i Bulgarien (2013/2693(RSP))

Vytautas Leškevičius (Rådets formand) og Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Evgeni Kirilov og Iliana Malinova Iotova, Claude Moraes for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dimitar Stoyanov, og Filiz Hakaeva Hyusmenova for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrey Kovatchev.

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

Talere: Rui Tavares for Verts/ALE-Gruppen, Paul Murphy for GUE/NGL-Gruppen, Slavi Binev for EFD-Gruppen, Dimitar Stoyanov, løsgænger, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Hubert Pirker, Ivailo Kalfin, Michael Gahler og Milan Zver.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Iliana Malinova Iotova, Svetoslav Hristov Malinov, Marusya Lyubcheva, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrey Kovatchev, og Metin Kazak.

Talere: Viviane Reding og Vytautas Leškevičius.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik