Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 2 juli 2013 - Strasbourg

14. Situationen i Bulgarien (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Situationen i Bulgarien (2013/2693(RSP))

Vytautas Leškevičius (rådets tjänstgörande ordförande) och Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Evgeni Kirilov och Iliana Malinova Iotova, Claude Moraes för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dimitar Stoyanov, och Filiz Hakaeva Hyusmenova för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrey Kovatchev.

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

Talare: Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen, Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen, Slavi Binev för EFD-gruppen, Dimitar Stoyanov, grupplös, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Hubert Pirker, Ivailo Kalfin, Michael Gahler och Milan Zver.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Iliana Malinova Iotova, Svetoslav Hristov Malinov, Marusya Lyubcheva, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrey Kovatchev, och Metin Kazak.

Talare: Viviane Reding och Vytautas Leškevičius.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy