Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 2 juli 2013 - Strasbourg

15. Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen)
Fullständigt förhandlingsreferat

Rättelsen (P6_TA(2009)0360(COR01)) tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 9 i protokollet av den 1.7.2013).

Eftersom det inte hade begärts någon omröstning om denna rättelse av någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 216.4 i arbetsordningen), ansågs den ha godkänts.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy