Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2683(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0319/2013

Rozpravy :

PV 02/07/2013 - 16

Hlasování :

PV 03/07/2013 - 8.9

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0316

Zápis
Úterý, 2. července 2013 - Štrasburk

16. Nedávné záplavy v Evropě (rozprava)

Prohlášení Komise: Nedávné záplavy v Evropě (2013/2863 (RSP))

Kristalina Georgieva (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Richard Seeber za skupinu PPE, Mojca Kleva Kekuš za skupinu S&D, Michael Theurer za skupinu ALDE, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Oldřich Vlasák za skupinu ECR, Miloslav Ransdorf za skupinu GUE/NGL, Franz Obermayr nezařazený, Jacek Olgierd Kurski za skupinu EFD, Ildikó Gáll-Pelcz, Kerstin Westphal, Tomasz Piotr Poręba, Horst Schnellhardt, Libor Rouček, Evžen Tošenovský, Jan Březina, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid a Zofija Mazej Kukovič.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, George Sabin Cutaş, Angelika Werthmann, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati, María Irigoyen Pérez, Monika Flašíková Beňová a Karin Kadenbach.

Vystoupila Kristalina Georgieva.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros a Paweł Robert Kowal za skupinu ECR, o záplavách v zemích střední Evropy: v Rakousku, České republice, Německu, Maďarsku, Polsku a na Slovensku (2013/2863(RSP)) (B7-0319/2013);

- Elisabeth Schroedter a Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, o povodních ve středoevropských zemích (2013/2863(RSP)) (B7-0320/2013);

- Constanze Angela Krehl, Mojca Kleva Kekuš, Vladimír Maňka, Kerstin Westphal, Peter Simon a Pavel Poc za skupinu S&D, o nedávných záplavách v Evropě (2013/2863(RSP)) (B7-0321/2013);

- Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Jürgen Klute, Alfreds Rubiks a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, o záplavách ve středoevropských zemích (2013/2863(RSP)) (B7-0322/2013);

- Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Tamás Deutsch, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Zofija Mazej Kukovič, Hermann Winkler, Joachim Zeller a Marian-Jean Marinescu za skupinu PPE, o nedávných záplavách v Evropě (2013/2863(RSP)) (B7-0323/2013);

- Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch a Marielle de Sarnez za skupinu ALDE, o záplavách ve střední Evropě (2013/2863(RSP)) (B7-0324/2013).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.9 zápisu ze dne 3.7.2013.

Právní upozornění - Ochrana soukromí