Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2683(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0319/2013

Forhandlinger :

PV 02/07/2013 - 16

Afstemninger :

PV 03/07/2013 - 8.9

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0316

Protokol
Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg

16. De nylige oversvømmelser i Europa (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: De nylige oversvømmelser i Europa (2013/2863 (RSP))

Kristalina Georgieva (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Richard Seeber for PPE-Gruppen, Mojca Kleva Kekuš for S&D-Gruppen, Michael Theurer for ALDE-Gruppen, Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen, Oldřich Vlasák for ECR-Gruppen, Miloslav Ransdorf for GUE/NGL-Gruppen, Franz Obermayr, løsgænger, Jacek Olgierd Kurski for EFD-Gruppen, Ildikó Gáll-Pelcz, Kerstin Westphal, Tomasz Piotr Poręba, Horst Schnellhardt, Libor Rouček, Evžen Tošenovský, Jan Březina, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid og Zofija Mazej Kukovič.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, George Sabin Cutaş, Angelika Werthmann, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati, María Irigoyen Pérez, Monika Flašíková Beňová og Karin Kadenbach.

Kristalina Georgieva tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros og Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen, om oversvømmelserne i centraleuropæiske lande: Østrig, Den Tjekkiske Republik, Tyskland, Ungarn, Polen og Slovakiet (2013/2863(RSP)) (B7-0319/2013)

- Elisabeth Schroedter og Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, om oversvømmelser i centraleuropæiske lande (2013/2863(RSP)) (B7-0320/2013)

- Constanze Angela Krehl, Mojca Kleva Kekuš, Vladimír Maňka, Kerstin Westphal, Peter Simon og Pavel Poc for S&D-Gruppen, om de nylige oversvømmelser i Europa (2013/2863(RSP)) (B7-0321/2013)

- Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Jürgen Klute, Alfreds Rubiks og Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, om oversvømmelserne i centraleuropæiske lande (2013/2863(RSP)) (B7-0322/2013)

- Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Tamás Deutsch, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Zofija Mazej Kukovič, Hermann Winkler, Joachim Zeller og Marian-Jean Marinescu for PPE-Gruppen, om de nylige oversvømmelser i Europa (2013/2863(RSP)) (B7-0323/2013)

- Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch og Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen, om oversvømmelserne i Centraleuropa (2013/2863(RSP)) (B7-0324/2013).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 3.7.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik