Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2683(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0319/2013

Keskustelut :

PV 02/07/2013 - 16

Äänestykset :

PV 03/07/2013 - 8.9

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0316

Pöytäkirja
Tiistai 2. heinäkuuta 2013 - Strasbourg

16. Viimeaikaiset tulvat Euroopassa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Viimeaikaiset tulvat Euroopassa (2013/2863 (RSP))

Kristalina Georgieva (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Richard Seeber PPE-ryhmän puolesta, Mojca Kleva Kekuš S&D-ryhmän puolesta, Michael Theurer ALDE-ryhmän puolesta, Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Oldřich Vlasák ECR-ryhmän puolesta, Miloslav Ransdorf GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Jacek Olgierd Kurski EFD-ryhmän puolesta, Ildikó Gáll-Pelcz, Kerstin Westphal, Tomasz Piotr Poręba, Horst Schnellhardt, Libor Rouček, Evžen Tošenovský, Jan Březina, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid ja Zofija Mazej Kukovič.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, George Sabin Cutaş, Angelika Werthmann, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati, María Irigoyen Pérez, Monika Flašíková Beňová ja Karin Kadenbach.

Kristalina Georgieva käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros ja Paweł Robert Kowal ECR-ryhmän puolesta Keski-Euroopan maiden tulvista Itävallassa, Tšekin tasavallassa, Saksassa, Unkarissa, Puolassa ja Slovakiassa (2013/2863(RSP)) (B7-0319/2013)

- Elisabeth Schroedter ja Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta tulvista Keski-Euroopan maissa (2013/2863(RSP)) (B7-0320/2013)

- Constanze Angela Krehl, Mojca Kleva Kekuš, Vladimír Maňka, Kerstin Westphal, Peter Simon ja Pavel Poc S&D-ryhmän puolesta viimeaikaisista tulvista Euroopassa (2013/2863(RSP)) (B7-0321/2013)

- Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Jürgen Klute, Alfreds Rubiks ja Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta tulvista Keski-Euroopan maissa (2013/2863(RSP)) (B7-0322/2013)

- Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Tamás Deutsch, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Zofija Mazej Kukovič, Hermann Winkler, Joachim Zeller ja Marian-Jean Marinescu PPE-ryhmän puolesta viimeaikaisista tulvista Euroopassa (2013/2863(RSP)) (B7-0323/2013)

- Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch ja Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta tulvista Keski-Euroopassa (2013/2863(RSP)) (B7-0324/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.7.2013, kohta 8.9.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö