Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2683(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0319/2013

Debatai :

PV 02/07/2013 - 16

Balsavimas :

PV 03/07/2013 - 8.9

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0316

Protokolas
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d. - Strasbūras

16. Neseniai Europoje įvykę potvyniai (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Neseniai Europoje įvykę potvyniai (2013/2863 (RSP))

Kristalina Georgieva (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Richard Seeber PPE frakcijos vardu, Mojca Kleva Kekuš S&D frakcijos vardu, Michael Theurer ALDE frakcijos vardu, Elisabeth Schroedter Verts/ALE frakcijos vardu, Oldřich Vlasák ECR frakcijos vardu, Miloslav Ransdorf GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Franz Obermayr, Jacek Olgierd Kurski EFD frakcijos vardu, Ildikó Gáll-Pelcz, Kerstin Westphal, Tomasz Piotr Poręba, Horst Schnellhardt, Libor Rouček, Evžen Tošenovský, Jan Březina, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid ir Zofija Mazej Kukovič.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, George Sabin Cutaş, Angelika Werthmann, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati, María Irigoyen Pérez, Monika Flašíková Beňová ir Karin Kadenbach.

Kalbėjo Kristalina Georgieva.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros ir Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu – dėl potvynių Vidurio Europos šalyse, ypač Austrijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Slovakijoje (2013/2863(RSP)) (B7-0319/2013);

- Elisabeth Schroedter ir Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu – dėl potvynių Vidurio Europos šalyse (2013/2863(RSP)) (B7-0320/2013);

- Constanze Angela Krehl, Mojca Kleva Kekuš, Vladimír Maňka, Kerstin Westphal, Peter Simon ir Pavel Poc S&D frakcijos vardu – dėl neseniai Europoje kilusių potvynių (2013/2863(RSP)) (B7-0321/2013);

- Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Jürgen Klute, Alfreds Rubiks ir Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu – dėl potvynių Vidurio Europos šalyse (2013/2863(RSP)) (B7-0322/2013);

- Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Tamás Deutsch, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Zofija Mazej Kukovič, Hermann Winkler, Joachim Zeller ir Marian-Jean Marinescu PPE frakcijos vardu – dėl neseniai Europoje kilusių potvynių (2013/2863(RSP)) (B7-0323/2013);

- Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch ir Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu – dėl potvynių Vidurio Europoje (2013/2863(RSP)) (B7-0324/2013).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.9 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika