Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2683(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0319/2013

Debates :

PV 02/07/2013 - 16

Balsojumi :

PV 03/07/2013 - 8.9

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0316

Protokols
Otrdiena, 2013. gada 2. jūlijs - Strasbūra

16. Nesenie plūdi Eiropā (debates)

Komisijas paziņojums: Nesenie plūdi Eiropā (2013/2863 (RSP)).

Kristalina Georgieva (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Richard Seeber PPE grupas vārdā, Mojca Kleva Kekuš S&D grupas vārdā, Michael Theurer ALDE grupas vārdā, Elisabeth Schroedter Verts/ALE grupas vārdā, Oldřich Vlasák ECR grupas vārdā, Miloslav Ransdorf GUE/NGL grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, Jacek Olgierd Kurski EFD grupas vārdā, Ildikó Gáll-Pelcz, Kerstin Westphal, Tomasz Piotr Poręba, Horst Schnellhardt, Libor Rouček, Evžen Tošenovský, Jan Březina, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid un Zofija Mazej Kukovič.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, George Sabin Cutaş, Angelika Werthmann, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati, María Irigoyen Pérez, Monika Flašíková Beňová un Karin Kadenbach.

Uzstājās Kristalina Georgieva.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros un Paweł Robert Kowal ECR grupas vārdā – par plūdiem Centrāleiropas valstīs –– Austrijā, Čehijas Republikā, Vācijā, Ungārijā, Polijā un Slovākijā (2013/2863(RSP)) (B7-0319/2013);

- Elisabeth Schroedter un Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā – par plūdiem Centrāleiropas valstīs (2013/2863(RSP)) (B7-0320/2013);

- Constanze Angela Krehl, Mojca Kleva Kekuš, Vladimír Maňka, Kerstin Westphal, Peter Simon un Pavel Poc S&D grupas vārdā – par plūdiem Centrāleiropas valstīs (2013/2863(RSP)) (B7-0321/2013);

- Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Jürgen Klute, Alfreds Rubiks un Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā – par plūdiem Centrāleiropas valstīs (2013/2863(RSP)) (B7-0322/2013);

- Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Tamás Deutsch, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Zofija Mazej Kukovič, Hermann Winkler, Joachim Zeller un Marian-Jean Marinescu PPE grupas vārdā – par plūdiem Centrāleiropas valstīs (2013/2863(RSP)) (B7-0323/2013);

- Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch un Marielle de Sarnez ALDE grupas vārdā – par plūdiem Centrāleiropas valstīs (2013/2863(RSP)) (B7-0324/2013).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 3.7.2013. protokola 8.9. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika