Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0045(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0230/2013

Indgivne tekster :

A7-0230/2013

Forhandlinger :

PV 02/07/2013 - 18

Afstemninger :

PV 03/07/2013 - 8.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0312

Protokol
Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg

18. Gennemførelse af et forstærket samarbejde på området for beskatning af finansielle transaktioner * (forhandling)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner [COM(2013)0071 - 2013/0045(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Anni Podimata (A7-0230/2013)

Anni Podimata forelagde betænkningen.

Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Anne E. Jensen (ordfører for udtalelse fra BUDG), Othmar Karas for PPE-Gruppen, Peter Simon for S&D-Gruppen og Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Ivo Strejček for ECR-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Godfrey Bloom for EFD-Gruppen, Auke Zijlstra, løsgænger, Werner Langen, Leonardo Domenici, Sampo Terho, Nicole Sinclaire, Sławomir Nitras, Mojca Kleva Kekuš, Alfredo Pallone, Isabelle Thomas, Astrid Lulling, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz og Markus Ferber.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Claudio Morganti, George Sabin Cutaş og Monika Flašíková Beňová..

Talere: Algirdas Šemeta og Anni Podimata.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 3.7.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik