Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0045(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0230/2013

Ingivna texter :

A7-0230/2013

Debatter :

PV 02/07/2013 - 18

Omröstningar :

PV 03/07/2013 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0312

Protokoll
Tisdagen den 2 juli 2013 - Strasbourg

18. Genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt på finansiella transaktioner * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt på finansiella transaktioner [COM(2013)0071 - 2013/0045(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Anni Podimata (A7-0230/2013)

Anni Podimata redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Algirdas Šemeta (ledamot av kommissionen).

Talare: Anne E. Jensen (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Othmar Karas för PPE-gruppen, Peter Simon för S&D-gruppen, och Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Ivo Strejček för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Godfrey Bloom för EFD-gruppen, Auke Zijlstra, grupplös, Werner Langen, Leonardo Domenici, Sampo Terho, Nicole Sinclaire, Sławomir Nitras, Mojca Kleva Kekuš, Alfredo Pallone, Isabelle Thomas, Astrid Lulling, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz och Markus Ferber.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Claudio Morganti, George Sabin Cutaş och Monika Flašíková Beňová.

Talare: Algirdas Šemeta och Anni Podimata.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 3.7.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy