Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0168(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0125/2013

Predkladané texty :

A7-0125/2013

Rozpravy :

PV 02/07/2013 - 19
CRE 02/07/2013 - 19

Hlasovanie :

PV 03/07/2013 - 8.2
CRE 03/07/2013 - 8.2
Vysvetlenie hlasovaní
PV 15/04/2014 - 8.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0309
P7_TA(2014)0355

Zápisnica
Utorok, 2. júla 2013 - Štrasburg

19. Zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia týkajúce sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o funkcie depozitára, politiky odmeňovania a sankcie [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Sven Giegold (A7-0125/2013)

Sven Giegold uviedol správu.

V rozprave vystúpil Michel Barnier (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Thomas Mann v mene skupiny PPE, Arlene McCarthy v mene skupiny S&D, Anne E. Jensen v mene skupiny ALDE, Syed Kamall v mene skupiny ECR, Jean-Paul Gauzès, Olle Schmidt a Theodor Dumitru Stolojan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sergio Gaetano Cofferati a Andrew Henry William Brons.

Vystúpili títo rečníci: Michel Barnier a Sven Giegold.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.2 zápisnice zo dňa 3.7.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia