Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0168(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0125/2013

Ingivna texter :

A7-0125/2013

Debatter :

PV 02/07/2013 - 19
CRE 02/07/2013 - 19

Omröstningar :

PV 03/07/2013 - 8.2
CRE 03/07/2013 - 8.2
Röstförklaringar
PV 15/04/2014 - 8.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0309
P7_TA(2014)0355

Protokoll
Tisdagen den 2 juli 2013 - Strasbourg

19. Lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicy och sanktioner [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sven Giegold (A7-0125/2013)

Sven Giegold redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talare: Thomas Mann för PPE-gruppen, Arlene McCarthy för S&D-gruppen, Anne E. Jensen för ALDE-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Jean-Paul Gauzès, Olle Schmidt och Theodor Dumitru Stolojan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sergio Gaetano Cofferati och Andrew Henry William Brons.

Talare: Michel Barnier och Sven Giegold.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 3.7.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy