Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2021(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0231/2013

Ingivna texter :

A7-0231/2013

Debatter :

PV 02/07/2013 - 20
CRE 02/07/2013 - 20

Omröstningar :

PV 03/07/2013 - 8.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0317

Protokoll
Tisdagen den 2 juli 2013 - Strasbourg

20. Reformen av banksektorns struktur inom EU (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om reformen av banksektorns struktur inom EU [2013/2021(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Arlene McCarthy (A7-0231/2013)

Arlene McCarthy redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talare: Corien Wortmann-Kool för PPE-gruppen, Antolín Sánchez Presedo för S&D-gruppen, Olle Schmidt för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, och Syed Kamall för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Claudio Morganti för EFD-gruppen, Jean-Paul Gauzès, Peter Simon, Alfredo Pallone, Marlene Mizzi, George Sabin Cutaş och Herbert Dorfmann.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Theodor Dumitru Stolojan, Janusz Władysław Zemke, Ana Miranda och Seán Kelly.

Talare: Michel Barnier och Arlene McCarthy.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 3.7.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy