Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0084(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0225/2013

Внесени текстове :

A7-0225/2013

Разисквания :

PV 02/07/2013 - 21
CRE 02/07/2013 - 21

Гласувания :

PV 03/07/2013 - 8.1
CRE 03/07/2013 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0308

Протокол
Вторник, 2 юли 2013 г. - Страсбург

21. Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ***II (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета [17427/1/2012 - C7-0051/2013- 2006/0084(COD)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A7-0225/2013)

Ingeborg Gräßle представи препоръката за второ четене.

Изказа се Algirdas Šemeta (член на Комисията).

Изказаха се: Tamás Deutsch, от името на групата PPE, Jens Geier, от името на групата S&D, Jan Mulder, от името на групата ALDE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Cornelis de Jong, от името на групата GUE/NGL, Lucas Hartong, независим член на ЕП, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bart Staes, Michael Theurer и Marta Andreasen.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Janusz Władysław Zemke.

Изказаха се: Algirdas Šemeta и Ingeborg Gräßle.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 3.7.2013.

Правна информация - Политика за поверителност