Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0084(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0225/2013

Indgivne tekster :

A7-0225/2013

Forhandlinger :

PV 02/07/2013 - 21
CRE 02/07/2013 - 21

Afstemninger :

PV 03/07/2013 - 8.1
CRE 03/07/2013 - 8.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0308

Protokol
Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg

21. Undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) ***II (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 [17427/1/2012 - C7-0051/2013- 2006/0084(COD)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A7-0225/2013)

Ingeborg Gräßle forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Tamás Deutsch for PPE-Gruppen, Jens Geier for S&D-Gruppen, Jan Mulder for ALDE-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen, Lucas Hartong, løsgænger, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bart Staes, Michael Theurer og Marta Andreasen.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Janusz Władysław Zemke.

Talere: Algirdas Šemeta og Ingeborg Gräßle.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.1 i protokollen af 3.7.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik