Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0084(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0225/2013

Ingediende teksten :

A7-0225/2013

Debatten :

PV 02/07/2013 - 21
CRE 02/07/2013 - 21

Stemmingen :

PV 03/07/2013 - 8.1
CRE 03/07/2013 - 8.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0308

Notulen
Dinsdag 2 juli 2013 - Straatsburg

21. Onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) ***II (debat)
CRE

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EURATOM) nr. 1074/1999 van de Raad [17427/1/2012 - C7-0051/2013- 2006/0084(COD)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A7-0225/2013)

Ingeborg Gräßle licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tamás Deutsch, namens de PPE-Fractie, Jens Geier, namens de S&D-Fractie, Jan Mulder, namens de ALDE-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Cornelis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, Lucas Hartong, niet-fractiegebonden lid, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bart Staes, Michael Theurer en Marta Andreasen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Janusz Władysław Zemke.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta en Ingeborg Gräßle.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1 van de notulen van 3.7.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid