Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0084(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0225/2013

Teksty złożone :

A7-0225/2013

Debaty :

PV 02/07/2013 - 21
CRE 02/07/2013 - 21

Głosowanie :

PV 03/07/2013 - 8.1
CRE 03/07/2013 - 8.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0308

Protokół
Wtorek, 2 lipca 2013 r. - Strasburg

21. Dochodzenia prowadzone przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) ***II (debata)
Pełne sprawozdanie

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 [17427/1/2012 - C7-0051/2013- 2006/0084(COD)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A7-0225/2013)

Ingeborg Gräßle przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

Głos zabrali: Tamás Deutsch w imieniu grupy PPE, Jens Geier w imieniu grupy S&D, Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Cornelis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Lucas Hartong niezrzeszony, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Barta Staesa, Michael Theurer i Marta Andreasen.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Janusz Władysław Zemke.

Głos zabrali: Algirdas Šemeta i Ingeborg Gräßle.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 3.7.2013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności