Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0084(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0225/2013

Predkladané texty :

A7-0225/2013

Rozpravy :

PV 02/07/2013 - 21
CRE 02/07/2013 - 21

Hlasovanie :

PV 03/07/2013 - 8.1
CRE 03/07/2013 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0308

Zápisnica
Utorok, 2. júla 2013 - Štrasburg

21. Vyšetrovania vykonávané Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) ***II (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (EURATOM) č. 1074/1999 [17427/1/2012 - C7-0051/2013- 2006/0084(COD)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A7-0225/2013)

Ingeborg Gräßle uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tamás Deutsch v mene skupiny PPE, Jens Geier v mene skupiny S&D, Jan Mulder v mene skupiny ALDE, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Cornelis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Lucas Hartong – nezaradený poslanec, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bart Staes, Michael Theurer a Marta Andreasen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Janusz Władysław Zemke.

Vystúpili títo rečníci: Algirdas Šemeta a Ingeborg Gräßle.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 3.7.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia