Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0084(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0225/2013

Ingivna texter :

A7-0225/2013

Debatter :

PV 02/07/2013 - 21
CRE 02/07/2013 - 21

Omröstningar :

PV 03/07/2013 - 8.1
CRE 03/07/2013 - 8.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0308

Protokoll
Tisdagen den 2 juli 2013 - Strasbourg

21. Utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) ***II (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 [17427/1/2012 - C7-0051/2013- 2006/0084(COD)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A7-0225/2013)

Ingeborg Gräßle redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Algirdas Šemeta (ledamot av kommissionen).

Talare: Tamás Deutsch för PPE-gruppen, Jens Geier för S&D-gruppen, Jan Mulder för ALDE-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Cornelis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Lucas Hartong, grupplös, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bart Staes, Michael Theurer och Marta Andreasen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Janusz Władysław Zemke.

Talare: Algirdas Šemeta och Ingeborg Gräßle.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 3.7.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy