Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2291(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0189/2013

Разисквания :

PV 02/07/2013 - 22
CRE 02/07/2013 - 22

Гласувания :

PV 03/07/2013 - 8.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0319

Протокол
Вторник, 2 юли 2013 г. - Страсбург

22. Защита на финансовите интереси на ЕС — Борба с измамите - Интегрирана рамка за вътрешен контрол (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно годишния доклад за 2011 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба с измамите [2012/2285(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A7-0197/2013)

Доклад относно интегрираната рамка за вътрешен контрол [2012/2291(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Andrea Češková (A7-0189/2013)

Derek Vaughan и Andrea Češková представиха своите доклади.

Изказа се Algirdas Šemeta (член на Комисията).

Изказаха се: Monica Luisa Macovei, от името на групата PPE, Jens Geier, от името на групата S&D, Theodoros Skylakakis, от името на групата ALDE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, Magdi Cristiano Allam, от името на групата EFD, Ingeborg Gräßle, Inés Ayala Sender, Michael Theurer, Tamás Deutsch и Zigmantas Balčytis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Erik Bánki и Angelika Werthmann.

Изказаха се: Algirdas Šemeta, Derek Vaughan и Andrea Češková.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 3.7.2013 г. и точка 8.12 от протокола от 3.7.2013 г.

Правна информация - Политика за поверителност