Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2291(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0189/2013

Debatter :

PV 02/07/2013 - 22
CRE 02/07/2013 - 22

Omröstningar :

PV 03/07/2013 - 8.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0319

Protokoll
Tisdagen den 2 juli 2013 - Strasbourg

22. Skydd av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier - Den integrerade ramen för intern kontroll (debatt)
CRE

Betänkande om årsrapporten för 2011 om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier [2012/2285(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A7-0197/2013)

Betänkande om den integrerade ramen för intern kontroll [2012/2291(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Andrea Češková (A7-0189/2013)

Derek Vaughan och Andrea Češková redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Algirdas Šemeta (ledamot av kommissionen).

Talare: Monica Luisa Macovei för PPE-gruppen, Jens Geier för S&D-gruppen, Theodoros Skylakakis för ALDE-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Magdi Cristiano Allam för EFD-gruppen, Ingeborg Gräßle, Inés Ayala Sender, Michael Theurer, Tamás Deutsch och Zigmantas Balčytis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Erik Bánki och Angelika Werthmann.

Talare: Algirdas Šemeta, Derek Vaughan och Andrea Češková.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 3.7.2013 och punkt 8.12 i protokollet av den 3.7.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy