Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0421(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0337/2012

Внесени текстове :

A7-0337/2012

Разисквания :

PV 02/07/2013 - 23
CRE 02/07/2013 - 23

Гласувания :

PV 03/07/2013 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0311

Протокол
Вторник, 2 юли 2013 г. - Страсбург

23. Сериозни трансгранични здравни заплахи ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно сериозните трансгранични заплахи за здравето [COM(2011)0866 - C7-0488/2011- 2011/0421(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012)

Gilles Pargneaux представи доклада.

Изказа се Algirdas Šemeta (член на Комисията).

Изказаха се: Christofer Fjellner, от името на групата PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата Verts/ALE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête и Erik Bánki.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Petru Constantin Luhan.

Изказаха се: Algirdas Šemeta и Gilles Pargneaux.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.4 от протокола от 3.7.2013.

Правна информация - Политика за поверителност