Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0421(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0337/2012

Ingediende teksten :

A7-0337/2012

Debatten :

PV 02/07/2013 - 23
CRE 02/07/2013 - 23

Stemmingen :

PV 03/07/2013 - 8.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0311

Notulen
Dinsdag 2 juli 2013 - Straatsburg

23. Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid [COM(2011)0866 - C7-0488/2011- 2011/0421(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012)

Gilles Pargneaux leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Christofer Fjellner, namens de PPE-Fractie, Claudiu Ciprian Tănăsescu, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de Verts/ALE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête en Erik Bánki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Petru Constantin Luhan.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta en Gilles Pargneaux.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.4 van de notulen van 3.7.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid