Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0421(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0337/2012

Teksty złożone :

A7-0337/2012

Debaty :

PV 02/07/2013 - 23
CRE 02/07/2013 - 23

Głosowanie :

PV 03/07/2013 - 8.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0311

Protokół
Wtorek, 2 lipca 2013 r. - Strasburg

23. Poważne transgraniczne przypadki zagrożenia zdrowia ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia [COM(2011)0866 - C7-0488/2011- 2011/0421(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012)

Gilles Pargneaux przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

Głos zabrali: Christofer Fjellner w imieniu grupy PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy Verts/ALE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête i Erik Bánki.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Petru Constantin Luhan.

Głos zabrali: Algirdas Šemeta i Gilles Pargneaux.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.4 protokołu z dnia 3.7.2013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności