Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0421(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0337/2012

Predkladané texty :

A7-0337/2012

Rozpravy :

PV 02/07/2013 - 23
CRE 02/07/2013 - 23

Hlasovanie :

PV 03/07/2013 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0311

Zápisnica
Utorok, 2. júla 2013 - Štrasburg

23. Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia [COM(2011)0866 - C7-0488/2011- 2011/0421(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012)

Gilles Pargneaux uviedol správu.

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Christofer Fjellner v mene skupiny PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny Verts/ALE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête a Erik Bánki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Petru Constantin Luhan.

Vystúpili títo rečníci: Algirdas Šemeta a Gilles Pargneaux.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 3.7.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia