Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0421(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0337/2012

Ingivna texter :

A7-0337/2012

Debatter :

PV 02/07/2013 - 23
CRE 02/07/2013 - 23

Omröstningar :

PV 03/07/2013 - 8.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0311

Protokoll
Tisdagen den 2 juli 2013 - Strasbourg

23. Allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa [COM(2011)0866 - C7-0488/2011- 2011/0421(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012)

Gilles Pargneaux redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Algirdas Šemeta (ledamot av kommissionen).

Talare: Christofer Fjellner för PPE-gruppen, Claudiu Ciprian Tănăsescu för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för Verts/ALE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête och Erik Bánki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Petru Constantin Luhan.

Talare: Algirdas Šemeta och Gilles Pargneaux.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.4 i protokollet av den 3.7.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy