Předchozí 
 Další 
RCVVOTESPVTACRE
Zápis
Úterý, 2. července 2013 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Převody prostředků
 4.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 5.Závěry zasedání Evropské rady (27.-28. června 2013) (rozprava)
 6.Hodnocení irského předsednictví, včetně dohody o víceletém finančním rámci (rozprava)
 7.Hlasování
  
7.1.Volba evropského veřejného ochránce práv
  
7.2.Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců EU ***I (hlasování)
 8.Členství ve výborech
 9.Hlasování (pokračování)
  
9.1.Vídeňská úmluva o občanské odpovědnosti za jaderné škody *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.2.Provádění článku 93 Smlouvy o ES * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.3.Vnější politika v oblasti letecké dopravy (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.4.Exportní úvěrové agentury členských států (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.5.Žádost, aby byla Marine Le Pen zbavena imunity (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.6.Statut evropské nadace (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.7.Státní přístavní inspekce ***I (hlasování)
  
9.8.Registrační doklady vozidel ***I (hlasování)
  
9.9.Silniční technické kontroly užitkových vozidel ***I (hlasování)
  
9.10.Pravidelné technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel ***I (hlasování)
  
9.11.Prioritní látky v oblasti vodní politiky ***I (hlasování)
  
9.12.Určité kategorie horizontální státní podpory a veřejné služby v přepravě cestujících po železnici a silnici * (hlasování)
  
9.13.Modrý růst – podpora udržitelného růstu v námořním odvětví a v odvětví námořní dopravy a cestovního ruchu v EU (hlasování)
  
9.14.Přispění družstev k překonání krize (hlasování)
  
9.15.Biohospodářství pro Evropu (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Stav dodržování základních práv: normy a postupy v Maďarsku (rozprava)
 14.Situace v Bulharsku (rozprava)
 15.Oprava (článek 216 jednacího řádu)
 16.Nedávné záplavy v Evropě (rozprava)
 17.Členství ve výborech
 18.Provádění posílené spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí * (rozprava)
 19.Právní a správní předpisy týkající se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů ***I (rozprava)
 20.Reforma struktury bankovního odvětví EU (rozprava)
 21.Vyšetřování prováděné Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) ***II (rozprava)
 22.Ochrana finančních zájmů EU – boj proti podvodům - Integrovaný rámec vnitřní kontroly (rozprava)
 23.Vážné přeshraniční zdravotní hrozby ***I (rozprava)
 24.Pořad jednání příštího denního zasedání
 25.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 - Volba veřejného ochránce práv
Zápis (234 kb) Prezenční listina (64 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (789 kb) Příloha 1 (7 kb) 
 
Zápis (211 kb) Prezenční listina (51 kb) Výsledky hlasování (278 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (408 kb)    
 
Zápis (293 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (490 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (855 kb)    
Právní upozornění - Ochrana soukromí