Előző 
 Következő 
PVTACRE
Jegyzőkönyv
2013. július 2., Kedd - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Előirányzatok átcsoportosítása
 4.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 5.Az Európai Tanács 2013. június 27–28-i ülésének következtetései (vita)
 6.Az ír elnökség mérlege, beleértve a többéves pénzügyi keretet is (vita)
 7.Szavazások órája
  7.1.Az európai ombudsman megválasztása
  7.2.Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei ***I (szavazás)
 8.A bizottságok tagjai
 9.Szavazások órája (folytatás)
  9.1.Az atomkárokért való polgári jogi felelősségről szóló Bécsi Egyezmény *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  9.2.Az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazása * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  9.3.A légi közlekedéssel kapcsolatos külpolitika (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  9.4.A tagállami exporthitel-ügynökségek (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  9.5.Marine Le Pen parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  9.6.Az európai alapítvány statútuma (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  9.7.A kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés ***I (szavazás)
  9.8.A járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányok ***I (szavazás)
  9.9.A haszongépjárművek közlekedésre való alkalmasságának ellenőrzése ***I (szavazás)
  9.10.A gépjárművek és pótkocsijaik műszaki vizsgálata ***I (szavazás)
  9.11.Elsőbbségi anyagok a vízpolitika terén ***I (szavazás)
  9.12.A horizontális állami támogatások bizonyos formái és a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatás * (szavazás)
  9.13.Kék növekedés – A fenntartható növekedés előmozdítása az EU tengeri, tengeri szállítási és idegenforgalmi ágazataiban (szavazás)
  9.14.A szövetkezetek hozzájárulása a válság leküzdéséhez (szavazás)
  9.15.Az európai biogazdaság (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.Az alapvető jogok helyzete: magyarországi normák és gyakorlatok (vita)
 14.A bulgáriai helyzet (vita)
 15.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 216. cikke)
 16.Árvizek Európában (vita)
 17.A bizottságok tagjai
 18.A megerősített együttműködés végrehajtása a pénzügyi tranzakciós adó területén * (vita)
 19.Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések ***I (vita)
 20.Az uniós bankszektor szerkezeti reformja (vita)
 21.Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatok ***II (vita)
 22.Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme - Csalás elleni küzdelem - Az egységes belső ellenőrzési keretrendszer (vita)
 23.A határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek ***I (vita)
 24.A következő ülésnap napirendje
 25.Az ülés berekesztése
 Jelenléti ív
 1. melléklet - Az ombudsman megválasztása
Jegyzőkönyv (240 kb) Jelenléti ív (64 kb)    Név szerinti szavazás (789 kb) 1. melléklet (7 kb) 
 
Jegyzőkönyv (262 kb) Jelenléti ív (51 kb) A szavazások eredményei (272 kb) Név szerinti szavazás (411 kb)    
 
Jegyzőkönyv (300 kb) Jelenléti ív (64 kb) A szavazások eredményei (381 kb) Név szerinti szavazás (852 kb)    
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat